Bent u toe aan een hulpmiddel?

Tot aan de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in het jaar 2006 begaf u zich daarvoor naar de kruisvereniging waar u als lid ingeschreven stond en men hielp u bij het verkrijgen van het benodigde hulpmiddel, veelal als een leenproduct.  Daarnaast was het ook mogelijk om een benodigd hulpmiddel te verkrijgen via een werkgevers organisatie waarbij de GGD de aanvraag beoordeelde en regelde. Met het in werking treden van de Wmo is dit echter verleden tijd geworden en moet u zich voor het verkrijgen van een hulpmiddel tot het Wmo-loket van de gemeente wenden, tenzij u besluit het benodigde hulpmiddel zelf via een huurovereenkomst of koop aan te schaffen.

Men propageert dit laatste door te verwijzen naar de ruimere keuzevrijheid die u daarmee voor u zelf verkrijgt, voor mij is en blijft het echter een vorm van bezuiniging voortkomende uit de toenemende zorgbehoeften. De aanschaf van hulpmiddelen is er aldus niet eenvoudiger op geworden en u zult meer dan voorheen zelf goed moeten nagaan op welke wijze u zich van een hulpmiddel wil voorzien. Waar gaat uw voorkeur naar uit; het aanvragen via de gemeente, zelf kopen of huren, een tweedehands of een geheel nieuwe voorziening? Geen simpele opgave waarbij wij u graag wat op weg helpen.

Het verkrijgen van een hulpmiddel; Denkt u geholpen te zijn met een bepaald hulpmiddel dan kunt u het beste beginnen met het inwinnen van informatie bij uw huisarts of bij de wijkverpleging, zij weten hoe u dient te handelen en met wie en waar u contact moet opnemen. Gaat uw voorkeur uit naar een bemiddeling via het gemeentelijke Wmo-loket, dan kunt u daar om een keukentafelgesprek vragen en dan krijgt u iemand op huisbezoek die de diverse mogelijkheden met u doorneemt en uw keuze ter behandeling doorgeeft aan de daarvoor ingestelde gemeentelijke werkgroep. Bedenk wel dat aan een verstrekking via het Wmo- loket altijd een eigen bijdrage verbonden is. Per 1 januari is deze eigen bijdrage opnieuw vastgesteld en u doet er goed aan om daar tijdens het keukentafelgesprek navraag naar te doen. Daarnaast is het ook raadzaam om u tijdens het keukentafel gesprek bij te laten staan door een onafhankelijke ondersteuner die bekend is met de diverse Wmo-regelingen.

Besluit u zelf de benodigde voorzieningen aan te schaffen, dan zal u of iemand namens u contact op moeten nemen met een bedrijf die het door u gewenste hulpmiddel in de aanbieding heeft Veel gemak kan u daarbij hebben van de hulpmiddelenwijzer van Vilans. Vilans staat bekend als een kenniscentrum voor de langdurige zorg en de door Vilans verzorgde Hulpmiddelenwijzer geeft onafhankelijke informatie over meer dan 500 verschillende hulpmiddelen. U kunt  op de website van Vilans zoeken naar hulpmiddelen per activiteit, zowel hulpmiddelen voor huiselijk gebruik als wel voor de lichamelijke ondersteuning en de persoonlijke verzorging. De Hulpmiddelenwijzer is bij uitstek de informatiebron ten opzichte van verschillende uitvoeringen van hulpmiddelen en verzorgt tevens veel nuttige informatie over de voordelen en het gebruik daarvan. De hulpmiddelenwijzer valt online te raadplegen op de website van Vilans.

 

ZorgkaartNederland is de website waarop mensen hun ervaringen met de zorg delen. Als u op deze website zoekt op ‘hulpmiddelen’, krijgt u een lijst van aanbieders van hulpmiddelen. Om te zoeken in uw eigen regio, kunt u uw zoekopdracht verfijnen op plaats. Let wel: als een aanbieder niet op de ZorgkaartNederland staat, wil dat niet zeggen dat hij niet goed is. Op ZorgkaartNederland staan namelijk alleen aanbieders waarover mensen ervaringen hebben gedeeld.

 

Online winkels; moeten gezien worden als winkels waar men alleen met behulp van de computer een bepaald artikel kan bestellen. Men noemt dat online winkels. Online winkels hebben het nadeel dat men niet bij de koop het artikel kan beoordelen, dat kan pas als u het bestelde thuisbezorgd heeft gekregen. Voldoet het dan niet aan uw verwachtingen, dan kan het artikel terug gestuurd worden, maar velen, vooral ouderen, vinden dat lastig en maken liever geen gebruik van deze methode. Vindt u dit minder bezwaarlijk dan zijn er Online veel aanbieders van hulpmiddelen te vinden, bekende namen zijn daarbij Vegro, Medipoint en Thuiszorgwinkel, online kunt u het door u gewenste hulpmiddel bestellen. Dit wordt dan thuisbezorgd of u krijgt de gelegenheid om het betreffende hulpmiddel eerst nog in een plaatselijke vestiging te bekijken of uit te proberen. Daarnaast is er ook nog de Preventiewinkel van Interpolis, die gespecialiseerd is  in de verkoop van hulpmiddelen om vallen te voorkomen.

 

Hulpmiddelen lenen;  bij veel aanbieders bestaat ook de mogelijkheid een hulpmiddel te lenen. Dat is vooral interessant als u het hulpmiddel voor kortere tijd nodig heeft, bijvoorbeeld na een operatie. Vanuit de Zorgverzekeringswet is het lenen van bepaalde hulpmiddelen gratis. Uw zorgverzekeraar en de leverancier van uw hulpmiddelen kan u vertellen of u hiervoor in aanmerking komt. Er geldt een maximumtermijn van 26 weken voor het lenen van hulpmiddelen. Soms is het mogelijk een hulpmiddel langer dan 26 weken te lenen. Dit loopt dan via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente kan u hiermee helpen.

Hulpmiddelen huren; Veel aanbieders verhuren ook hulpmiddelen. Als u het hulpmiddel niet gratis kunt lenen of het aankoopbedrag te hoog vindt of niet wilt aanschaffen, dan is huren een bruikbaar alternatief. De huurprijzen gelden over het algemeen per dag waarbij u wel rekening moet houden met het betalen van een borg en de transportkosten van bedrijf naar uw huisadres. Ook dient u rekening te houden met een minimale huurtermijn van vier weken.

Tweedehands hulpmiddelen; Het is ook mogelijk om een hulpmiddel tweedehands aan te schaffen. Kijk daarvoor eens op Marktplaats. Daarnaast zijn er aanbieders die zich hebben gespecialiseerd in tweedehands hulpmiddelen.
Bijvoorbeeld: Zorgoutlet en Tweedehandshulpmiddelen.nl 
Het kopen bij deze aanbieders heeft vaak tot voordeel dat u veelal nog garantie krijgt en dat het hulpmiddel eerst nog goed gecontroleerd en zo nodig hersteld wordt.


 

  =+=+=+

 

[Naar overzicht]