[april 2020]

Beste mensen,

Wat zitten we in een moeilijke periode.
Onzeker hoe het morgen, laat staan volgende week of maand, zal gaan.
De redactie had het blad met geplande activiteiten klaar liggen voor de drukker.
Maar dan?
Is het wel verstandig om het blad rond te laten brengen door onze bezorgers? Het zijn juist deze mensen die in de risicogroep vallen om besmet te worden.
Wij hebben het bestuur voorgelegd om het blad NIET te laten drukken maar wel in aangepaste vorm digitaal aan u toe te sturen. Ook leden die het blad normaal in de brievenbus krijgen en in de ledenadministratie een e-mailadres hebben opgegeven, kregen nu een digitale nieuwsbrief met een link naar ons infoblad op onze website. Daardoor bereiken we bijna alle leden met het laatste nieuws.

Veel activiteiten gaan niet door. Deze zijn of verplaatst of vervallen.

Op de website hebben wij een speciale pagina met het laatste “Corona nieuws”.
Wij hopen dat wij u hiermee toch van dienst zijn.

Misschien kunnen wij het juni/juli blad wel weer op een normale manier bij u brengen.
Dat zou mooi zijn want dan hebben wij ook in 2020 een bevrijding te vieren.

Namens het redactieteam

 

Heeft u ook een bijdrage stuur dit dan naar
REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL

NAAR INFO BLAD ]