INFOBLAD "MEER-SENIOREN"

Het infoblad komt om de twee maanden uit in de even maanden.
In de oneven maanden ontvangt u, wanneer u dat heeft opgegeven,
een nieuwsbrief met daarin het laatste SvHN nieuws en de bijdrage
van Floor Calandt.

Maanden Kopie inleveren Komt uit
(Digi) april/mei '20 voor 15 maart

2 april

juni/juli '20 voor 15 mei

4 juni

augustus/september voor 15 juli

6 augustus

oktober/november voor 15 sept

1 oktober

december/januari voor 15 nov

3 december