[Namens 't bestuur oktober/november '19]

 

Vanuit het bestuur

Wanneer u dit infoblad ontvangt is de zomer allang voorbij en zitten we alweer in oktober.

Wij hopen van harte dat u de beide hittegolven goed heeft doorstaan.

 

Het bestuur van de SvHN heeft dit jaar voor het eerst een soort zomerreces gehouden, dat wil zeggen dat zij in  de maand juli niet heeft vergaderd. De activiteiten in het gebouw De Jeugd van Gisteren zijn onverminderd doorgegaan.

Dan graag uw aandacht voor het volgende.

Wellicht maakt een aantal van u gebruik van De Voucherregeling Huishoudelijke Hulp Toelage.

Zoals reeds eerder vermeld hebben de SvHN en de SvHZ een goed samenwerkingsverband opgebouwd met de beide afdelingen van de landelijke ouderenbonden KBO, de PCOB. We zijn begin dit jaar een aantal keren bij elkaar geweest om te bespreken hoe wij onze zorg over het aflopen van de voucher regeling voor huishoudelijke hulp voor kwetsbare ouderen, gehandicapten en andere hulpbehoevende inwoners van Haarlemmermeer eind 2019 aan de politiek kenbaar konden maken.

Ons streven was om nog voor het zomerreces van de gemeente een gesprek te hebben met de verantwoordelijke wethouder van Zorg en Welzijn, mw. Mieke Booij. Uiteindelijk hebben we op  12 september j.l.  een overleg met haar gehad.

Tijdens het gesprek is gebleken hoe ingewikkeld deze materie is. Ik zal dan ook trachten het zo eenvoudig mogelijk voor u te schetsen.

De voucherregeling Huishoudelijke Hulp toelage is een overgangsregeling voor inwoners van Haarlemmermeer die onder de oude WMO (van voor 2015) een indicatie hadden voor hulp bij het huishouden en onder de WMO 2015 niet meer. Met het raadsvoorstel Voortzetting Huishoudelijke Hulp Toelage van 24 november 2016 is de voucherregeling met een jaar verlengd met de bedoeling de regeling in 2017 af te bouwen. Daarna is, om allerlei redenen, besloten de voucherregeling nog in 2018 en 2019 voort te zetten voor 2 uur per week. Eind 2019 wordt de regeling geëvalueerd.

Bij deze evaluatie gaat men kijken of deze voucherregeling nog in stand gehouden kan worden, het gaat om ongeveer 400 personen en door mutaties verwacht men dat dit eindigt rond 2023. Nieuwe cliënten kunnen niet aangemeld worden. De bestaande huishoudelijke hulp via de WMO, met de indicatie geen eigen regie meer kunnen voeren, blijft er nog steeds, alleen wordt de eigen bijdrage vanaf 2020 het WMO-abonnement. Inwoners die ervoor in aanmerking komen (nog steeds gaat hier een keukentafelgesprek aan vooraf) kunnen voor een basistarief van 19 euro per maand gebruik maken van deze regeling. Alle hulpmiddelen, zoals scootmobiel, traplift e.d.  vallen onder het abonnement.

Dit scheelt de gemeente een heleboel papieren rompslomp. 

In ieder geval heeft de wethouder ons verzekerd dat dit onderwerp haar volledige aandacht heeft en zij zich zal inzetten om ervoor te zorgen dat alle hulpbehoevende inwoners van Haarlemmermeer betaalbare zorg krijgen. We zullen er als ouderenbonden bovenop zitten!

 

Dan nu graag uw aandacht voor het volgende.

Het onderwerp “eenzaamheid onder ouderen “(en ook jongeren!) is momenteel zowel landelijk als plaatselijk een “Hot item”.

 Ik heb het in ons vorige infoblad reeds over eenzaamheid gehad. Meer dan 1 miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. Op landelijk niveau is het actieprogramma “Een tegen eenzaamheid” opgericht om deze eenzaamheid te bestrijden.
Ook in Haarlemmermeer wil men hiermee aan de slag.
Daarom richten allerlei organisaties met elkaar een “Alliantie Samen tegen Eenzaamheid “op.

Van 1 tot en met 8 oktober is het Week tegen Eenzaamheid.
In deze week wordt aandacht gevraagd voor het onderwerp eenzaamheid en organiseren lokale organisaties en bedrijven diverse activiteiten.

Op 2 oktober vindt in Haarlemmermeer de Kick-off “Samen tegen eenzaamheid” plaats in het Raadhuis, van 15.00 tot 17.30 uur.
Op deze kick-off worden de aanwezige organisaties en bedrijven van harte uitgenodigd om een handtekening te zetten onder de intentieverklaring. Daarbij geven zij aan zich te willen inzetten om eenzaamheid in Haarlemmermeer bespreekbaar te maken, te voorkomen en te verminderen. Ook wij, als Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord, willen graag deze intentieverklaring ondertekenen .

Wat verder nog van belang is om te weten:

Op zaterdag 19 oktober 2019 , vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur wordt de jaarlijkse infomarkt gehouden in het Raadhuis in Hoofddorp. Senioren, mantelzorgers en vrijwilligers uit heel Haarlemmermeer kunnen hier informatie ophalen, demonstraties bijwonen of aan activiteiten deelnemen.

Ook onze seniorenvereniging zal met een stand aanwezig zijn.

Er staan 4 thema's centraal tijdens deze infomarkt:

1.Langer zelfstandig wonen (veiligheid in- en om het huis).

2.Meedoen in uw buurt (aanpak eenzaamheid, digitale vaardigheid enz)

3.Zorg en gezondheid; WMO, werk en inkomen, dementievriendelijke gemeente, positieve gezondheid.

4.Mobiliteit; verkeersveiligheid, hoe werkt het OV? Welke vervoersmogelijkheden passen enz.

Ik beveel de infomarkt van harte bij u aan. [MEER INFO]

 

Tot slot:

Als u een probleem heeft dat u niet wilt of kunt bespreken met vrienden, kennissen of familie: er is een zogenaamde Luisterlijn! De luisterlijn bestaat al 60 jaar en is met jaarlijks ruim 300.000 gesprekken de grootste organisatie in Nederland die emotionele steun op afstand biedt.

De luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat en mail. Door te luisteren helpen 1.500 professioneel getrainde vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden.

U kunt de luisterlijn bereiken via tel.nummer: 0900-0767 of chat via: www.deluisterlijn.nl

 

Namens het bestuur wens ik u een zeer kleurrijke herfst toe!

 

Christine Veling - Voorzitter
Email adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon.: 06  45 781 769

 

NIEUWS BESTUUR