Nieuws van het Belastingteam/aangiftes 2022        

 

In maart 2023 gaan de vrijwilligers van het belastingteam van de Sv-HN u weer helpen bij het invullen van uw belastingaangifte over 2022.

 

Er zijn enkele spelregels:

 1. U bent lid van de Sv-HN en U heeft uw contributie over 2023 betaald
 2. Uw inkomen bestaat uit AOW en mogelijk een aanvullend pensioen.
  • Het betreft een standaard, eenvoudige aangifte.
 3. U neemt alle benodigde papieren mee.
 4. U bent zelf verantwoordelijk voor uw aangifte.
 5. Uw aangifte wordt direct digitaal verzonden.
 6. U krijgt een papieren kopie van de aangifte.
 7. U krijgt een “meegeef brief” waarin e.e.a. is vastgelegd.
 8. De belastinginvuller is verplicht tot geheimhouding.
 9. Wij verwachten van u een vrijwillige bijdrage.

 U bent welkom in het gebouw 'De Jeugd van Gisteren' aan de Beemsterstraat 4 te Hoofddorp.

Het belastingteam is daar de maandagen 6, 13, 20 en 27 maart 2023,

's morgens tussen 09.00 uur – 12.00 uur en 's middags tussen 13.00 uur en 15.30 uur.

Voor het maken van een afspraak belt u vanaf 1 februari 2023 op maandag t/m vrijdag

tussen 16.30 uur en 18.00 uur naar telefoonnummer: 023-5651138 (Christine Veling)

 

Wat neemt u mee voor uw aangifte Inkomstenbelasting 2022:

 

 • De uitnodigingsbrief van de belastingdienst om aangifte te doen;
 • Jaaroverzicht inkomen AOW en eventueel pensioen;
 • Als u een eigen huis heeft, de WOZ-waarde en overzicht eventuele hypotheek;
 • Overzicht van giften;
 • Jaaroverzicht bank en spaarrekening(en);
 • Overzicht gemaakte kosten die NIET vergoed zijn, dus naast het eigen risico nog eigen bijdrage, aantal keren bezoek huisarts, ziekenhuis, tandarts enz., eventueel dieet verklaring;
 • Machtigingscode Inkomsten Belasting 2022. Deze krijgt u automatisch toegestuurd in februari. Zo niet, dan kunt u deze aanvragen via telefoonnummer: 088-1236555.
 • Andere bewijzen, indien u denkt dat deze ook van belang zijn voor de aangifte.
 • De papieren kopie van uw aangifte van 2021.

 

LET OP: ook als u geen uitnodiging om aangifte te doen heeft ontvangen kunt u bellen voor een afspraak.

Maar, altijd heeft u een machtigingscode nodig.

Het volgende infoblad verschijnt in December 2022 en de daarop volgende Februari 2023.

Bewaar het infoblad van Februari 2023 daarom goed voor de gegevens betreffende de aangifte 2022

waarmee het team op 6 maart 2023 gaat beginnen.