SEPTEMBER

Update vanuit het bestuur [Geschreven 27-8-20]

Update bestuur SvHN  i.v.m. genomen besluiten tijdens de Corona Crisis.

Op 21 augustus 2020 zijn de besturen van de SvHN en de St. de JvG bij elkaar gekomen om de mogelijkheden voor het opstarten van diverse activiteiten binnen het gebouw te bespreken.

De conclusie is dat het klaverjassen weer mag starten mits men tijdens de hele sessie aan dezelfde tafel blijft zitten. Er mag onder geen enkele voorwaarde rondgelopen worden. De drankjes worden gebracht, dus geen geloop naar de bar. Alvorens de zaal te betreden worden de handen gedesinfecteerd.


Voor wat betreft de bridgers: daar moét gewisseld worden, dus het bridgen kan nog niet starten.


Ook het kienen zal een maandje uitgesteld moeten worden omdat daar teveel mensen aan deelnemen. Dan kan de 1,5 meter niet worden gehandhaafd!


Inmiddels is het sjoelen weer begonnen, deze activiteit was in verband met de hitte tijdelijk stopgezet.

Het rummikub is ook weer gestart. Het biljarten en de teken- en schilder-club waren reeds in juni begonnen.

 

Op 24 augustus zijn de chauffeurs met coördinator Ineke van der Geest bij elkaar geweest om de toekomst van de bus te bespreken.
Deze ziet er niet gunstig uit.

Er zijn van de 9 chauffeurs slechts nog 5 over en zoals het Corona virus zich ontwikkelt durven zij het momenteel nog niet aan om te gaan rijden. De diverse mogelijkheden om de chauffeur zowel als de cliënt te beschermen zijn besproken maar het is onmogelijk om zonder risico mensen te vervoeren. Een scherm in de bus is te kostbaar, sommige klanten moeten in de bus geholpen worden, er kunnen qua 1,5 afstand dan hoogstens 2 passagiers tegelijk in, kortom, voorlopig zit het er niet in dat onze bus gaat rijden. Ondertussen gaan de kosten gewoon door, de verzekering e.d. moet betaald worden.

En er moeten absoluut chauffeurs bij. Onze pogingen om mensen te werven via het infoblad en de website hebben tot op heden geen resultaat opgeleverd.

Het bestuur van de SvHN is in overleg met de coördinator van de bus tot de slotsom gekomen dat, wanneer er voor het einde van dit jaar zich geen nieuwe kandidaten aanmelden voor het rijden van de bus, de vereniging gedwongen zal zijn het vervoer per bus te beëindigen.


Het bestuur wil de gelegenheid te baat nemen om de chauffeurs die om persoonlijke redenen niet meer kunnen rijden te benoemen: 
Jan, Rien, Bart-Jan en Gijs.
Heel hartelijk bedankt voor al die jaren trouwe dienst aan de SvHN. Uiteraard zal het bestuur jullie tijdens de ALV op 28 oktober a.s. op opgepaste wijze bedanken!

 

Conclusie: het Corona virus  heeft invloed op al ons reilen en zeilen, het beheers ons dagelijks leven en dat is heel erg vervelend, vooral door de onvoorspelbaarheid ervan. Wij hopen dat u, als lid van de vereniging, begrip kunt opbrengen voor het feit dat het bestuur ook niet op alles een antwoord heeft.

We zijn echter blij dat nu de meeste activiteiten weer langzaam op gang komen.

 

Wij wensen u nog een fijne zomer toe!

 

Namens het bestuur,

Christine Veling

Voorzitter


(ZIE AGENDA VOOR MEER DATA)