met Hanne van der Linden
Door: Christine Veling

Hanne wordt onze nieuwe secretaris vanaf 22-4-2020.

Op mijn vragen wie ze is en wat zij zoals heeft gedaan in haar leven volgt onderstaand haar verhaal.

Z
ij is geboren in leiden en getogen in Haarlem.
Heeft 3 kinderen en 4 klein-kinderen.

Begonnen als privé- secretaresse van de directeur Personeelszaken bij de KLM en vervolgens medisch secretaresse bij een Medisch Control Bureau in Haarlem, sloeg zij na enkele jaren haar vleugels uit en vertrok naar Amerika. Daar begeleidde ze als counselor in een zomerkamp in New Jersey kinderen uit zwak sociale milieus.

Na een jaar terug in Nederland volgde zij een opleiding als Huma-nistische Vormingswerker en gaf als zodanig les in de laatste klas van basisscholen.
Aan de Universiteit voor Humanistiek studeerde zij voor Humanistisch Geestelijk Raadsvrouw en heeft als zodanig in de Huizen van Bewaring in Amsterdam gewerkt. Na enkele jaren, na een opleiding “Personeel en Arbeid” aan de Sociale Academie te Amsterdam werd zij als arbeidsconsulent bij het Gewestelijk Arbeidsbureau in Amsterdam aangesteld. Na 6 jaar wisselde ze haar functie aldaar in om de overstap naar coördinator bij de Stichting Vluchtelingenwerk in Amstelveen te maken.
Omdat na een aantal jaren haar functie bij de Stichting Vluchtelingenwerk door de Gemeente werd wegbezuinigd moest zij omzien naar ander werk.
Dat werd uiteindelijk ambulante jongerenhulpverlener voor jongeren met meervoudige problematiek bij de Stichting Meerwaarde. Tevens zat was zij lid van de Ondernemingsraad. Ze werkte daar tot aan haar pensioennering. Daarna begeleidde zij jongvolwassenen met autisme naar zelfstandig wonen.

Toen dit project positief was afgerond werd zij vervolgens lid van de Participatieraad van de Gemeente. Na 4 jaar stelde zij zich
niet herkiesbaar en had zodoende tijd vrij om naar iets anders om te zien.


De noodoproep voor een secretaris bij de SvHN in het infoblad trok haar aandacht en dat beantwoorde aan haar wens om zich voor de maatschappij, met name de Senioren, te willen inzetten.
Een indrukwekkende staat van dienst. Allerlei aspecten van de hulpverlening heeft haar gemaakt tot de persoon die ze nu is, met haar kennis en ervaring op breed terrein.
Hanne, we zijn erg blij dat je deel wilt gaan uitmaken van ons bestuur en zijn er van overtuigd dat je van grote meerwaarde voor ons bent.
Van harte welkom!