Belasting Team 2018

Nieuws van het Belastingteam.

In maart 2019 gaan de vrijwilligers van het belastingteam van uw vereniging SVHN u weer helpen bij het invullen van uw belastingaangifte over 2018.

Er zijn enkele spelregels:

 •  U bent lid van de SHN en heeft de contributie als BA lid betaald
 • Maak tijdig een afspraak
 • U vraagt een machtigingscode aan voor de Inkomstenbelasting 2018,  telefoon 088-1236555
 • Uw inkomen bestaat uit AOW en mogelijk een aanvullend pensioen
 • Het betreft een standaard, eenvoudige aangifte
 • U neemt alle benodigde papieren mee
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw aangifte
 • Uw aangifte wordt direct digitaal verzonden
 • U krijgt een papieren kopie van de aangifte
 • U krijgt een ‘meegeef brief’ waarin e.e.a. is vastgelegd
 • De belasting-invuller is verplicht tot geheimhouding 
 • Wij verwachten van u een vrijwillige bijdrage 


U bent welkom in het gebouw ‘De jeugd van Gisteren’ in de Beemsterstraat 4 in Hoofddorp.
Wij zijn daar de maandagen 4, 11, 18 en 25 maart 2019,
’s morgens om 09:00 uur, 09:45 uur en 10:30 uur, 11:15 uur en
’s middag om 13:00 uur, 13:45 uur, 14:30 uur en 15:15 uur

Voor het maken van een afspraak belt u vanaf   1 februari 2019
op maandag tot en met vrijdag tussen 16:30 uur en18:00 uur
' 023-5635563 (Tony Mulder).

Welke papieren neemt u mee?

 • De uitnodigingsbrief van de belastingdienst om aangifte te doen.
 • De machtigingscode voor inkomsten belasting 2018
 • Jaaroverzichten van uw inkomen en van uw partner.
 • Indien u een eigen huis heeft, de WOZ waarde (peildatum 1 januari 2016) en een overzicht van de bank betreffende uw hypotheek
 • Nota’s van specifieke zorgkosten die u niet vergoed heeft gekregen en een overzicht van de datums dat u bij de huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut enz. geweest bent om eventueel reiskosten in mindering te brengen
 • Overzicht van giften
 • jaaroverzicht van uw bank en spaarbank
 • de papieren kopie van uw aangifte van 2017

let op: ook als u geen uitnodiging om aangifte te doen heeft ontvangen, kunt u bellen voor een afspraak. Maar, altijd heeft u een  machtigingscode nodig.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in februari 2019. Bewaar deze brief daarom goed voor de gegevens betreffende de aangifte 2018 waarmee wij op
4 maart 2019 gaan beginnen.

tot ziens in maart.
Tony Mulder, namens het Belastingteam

 

LEES OOK DE LAATSTE INFO

 

    [overzicht]