Hieronder willen wij u er op attent maken dat wij op verschillende niveaus vacatures hebben.
Misschien iets voor U.

 

  1. SECRETARIS VAN DE Sv-HN (M/V)

    

   Taakomschrijving van de secretaris

   Allereerst is het natuurlijk van belang dat de secretaris binding voelt met de organisatie.

   Daarnaast zijn er bepaalde eigenschappen en vaardigheden die bij de functie van secretaris goed van pas komen.

   Als u plezier heeft in 'pen en papier’ , redelijk ordelijk bent en als u het leuk vindt om als spin in een informatieweb te fungeren is een secretarisfunctie is voor u.

    

   De secretarisfunctie is een van de bestuurlijke pijlers van een organisatie.

   De secretaris wordt wel gekarakteriseerd als ‘het ‘geheugen’ van de organisatie.

   Hij/zij is verantwoordelijk voor het verzamelen, ordenen en op een toegankelijke wijze opbergen van informatie.

   Bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld het notuleren, kunnen worden uitbesteed.

   De secretaris blijft echter wel de eindverantwoordelijkheid houden.

   De secretaris heeft een viertal hoofdtaken:

   • het opzetten en bijhouden van het archief
   • het bijhouden van de leden/vrijwilligersadministratie
   • het voorbereiden van vergaderingen, in overleg met de voorzitter; de verslaglegging en beantwoording van ingekomen post
   • het in de gaten houden van de bestuurlijke regels

   De secretaris is bij uitstek de persoon die informatie voor de interne en externe nieuwsvoorziening (denk aan de website) kan aanleveren.

   Hetzelfde geldt voor het werkplan en het jaarverslag. Het profiel van een secretaris:

   Allereerst is het natuurlijk van belang dat de secretaris binding voelt met de organisatie.

   Daarnaast zijn er bepaalde eigenschappen en vaardigheden die bij de functie van secretaris goed van pas komen.

   Als u plezier heeft in 'pen en papier’ , redelijk ordelijk bent en als u het leuk vindt om als spin in een informatieweb te fungeren is een secretarisfunctie is voor u.

   Het archief Dit onderdeel van de functie van secretaris houdt in:

   • informatie verzamelen en informatie opschrijven
   • dossiers vormen · dossiers actueel houden
   • dossiers bewaren Een aantal tips:
   • sorteer stukken naar soort, jaartal en eventueel onderwerp, bijv. notulen bestuur 2006, ingekomen post 2006 en correspondentie over gemeentelijke subsidie 2006
   • maak afspraken over welke stukken na drie jaar, welke na 5 jaar en welke ‘voor altijd’ bewaard moeten worden
   • beter mee verlegen dan om verlegen
  2.