Verkiezingsdebat.

Voor woensdag 21 november 2018 staat de verlate gemeenteraadsverkiezing voor de gemeente Haarlemmermeer op het programma. Een verlate verkiezingsronde vanwege de samenvoeging van de gemeente Haarlemmermeer met de gemeente Spaarnwoude, een samengaan waar eind 2017 toe besloten was en wat vele bestuurlijke, administratieve en organisatorische handelingen vergde. Niet alleen dit maar ook het gegeven dat de fusie tussen beide gemeente landelijk nog zijn fiat moest verkrijgen, veroorzaakte het verschuiven van de plaatselijke verkiezingen van de maand maart naar de maand november.

Op 21 november is het dan zover en kan er gekozen worden voor een gemeenteraad van de dan aanzienlijk groter geworden gemeente Haarlemmermeer.

Deze verkiezingsronde is zeker niet onbelangrijk en ook voor de senioren is het van groot belang. Gaat er in het nieuwe bestel wel genoeg aandacht uit naar de sterk groeiende groep  ouderen, een groep met een grote diversiteit aan aandachtspunten op totaal verschillende vlakken. Vooral ten opzichte van de generatie verschillen, want een boven 90- jarige vereist een beduidend ander vorm van aandacht dan de jongere senior van om en nabij de 70 jaar. Niet alleen financieel zijn er grote verschillen maar ook in mondigheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Hoe denkt men daar mee om te gaan?  Zwaarder wegende problemen openbaren zich rond de zorgverlening. Ziekenhuizen kampen met het probleem van ouderen die de bedden bezet houden, omdat zij thuis geen opvang hebben na de beëindiging van de behandeling. Het naar huis zenden zou daarbij onverantwoordelijk zijn. Senioren willen veelal wat kleiner gaan wonen, maar de woonmarkt is daar niet op ingesteld, Zeker niet waar het de financiële kant betreft. Het digitale tijdperk is aangebroken, maar meerdere senioren zijn daar niet mee opgegroeid en kunnen daarin niet goed meekomen. Dit vraagt om de benodigde aandacht. Het langer thuis blijven wonen vergt bij meerdere situaties een functionele  en betaalbare woonvoorziening. Hoe gaat men daar in voorzien, vooral ten opzichte van senioren die een regelmatig toezicht en begeleiding behoeven? Zo maar enkele kwesties die belangrijk voor de toekomst zullen zijn en waarmede een nieuwe gemeenteraad geconfronteerd zal worden. Dus vooruitzien is geboden en het interesseert ons in ruime mate hoe de kandidaten voor de nieuw te vormen gemeenteraad daar denken mee om te gaan.

De KBO/PCOB heeft dan ook het initiatief genomen om tot een verkiezingsdebat te komen, een initiatief waar de Seniorenverenigingen Noord en Zuid en de Seniorenraad Haarlemmermeer zich spontaan bij hebben aangesloten. Gezamenlijk heeft men het debat voorbereid en voor een aantal stellingen gekozen die tijdens het debat ter discussie gesteld zullen worden. Voor dit debat zijn alle fracties van de gemeenteraad uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De stellingen die daarbij aan de fracties voorgelegd zullen worden betreffen in het algemeen het ouderenbeleid in relatie met de hoofdonderwerpen zorg en welzijn, wonen en woonvoorzieningen, veiligheid en vervoer.

 

Het debat zal plaatsvinden op:

maandag 5 november 2018 in het buurtcentrum “de Amazone”

Mathilde Wibautstraat 22 in de wijk Toolenburg Oost in Hoofddorp.

Zaal open vanaf 19,00 uur.        Aanvang debat omstreeks 19,30 uur.

Beëindiging debat rond 21,30 uur.

 

Het debat staat onder leiding van Christine Veling, voorzitter van de Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord.

 

U wordt allen van harte uitgenodigd om dit debat bij te wonen en te ervaren hoe de diverse politieke partijen denken over beleidsmaatregelen van belang zijnde voor senioren en toegespitst op zorg en welzijn, wonen en woonvoorzieningen en veiligheid en vervoer. Na elk debat zal er gelegenheid geboden worden om uw vragen te stellen over het behandelde onderwerp.

 

Bent u slecht ter been dan kan er voor vervoer gezorgd worden, neem daarvoor enkele dagen voor het debat contact op

met mevr, Veling tel. 023-5651138 of

mevr. van Dongen tel. 023-5612273  

 

Voor (gratis) koffie en thee, bij aanvang van de avond wordt gezorgd.

 

Zorg er voor dat u bij dit debat aanwezig bent, uw inbreng is ook van groot  belang voor ons.

 

  =+=+=+

 

[Naar overzicht]