COLLECTIEVE ZORGVERZEKERINGEN VIA SvHN.

december 2016
Door Floor Calandt

[Lees ook het vorige artikel hier]

Heeft u zich laten inschrijven voor een collectieve zorgverzekering, dan dient u na te gaan f dit op de polis ook terug te vinden valt in de doorberekening van de korting op de te betalen premie. Voor eenieder die zich via de Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord bij “Zorg en Zekerheid” heeft laten inschrijven zal dat een formaliteit zijn, daar alles samen met “Zorg en Zekerheid” goed doorgenomen is. Maar het kan geen kwaad indien u dit voor alle zekerheid toch nog even zorgvuldig controleert.
Meer dan de helft van onze leden staat ingeschreven bij “Zorg en Zekerheid” maar wij hebben ook te maken met ruim 150 leden die verspreid aangemeld staan bij de 18 andere Zorgverzekeringsmaatschappijen. Daarvoor hebben wij tot op heden nog geen collectieve overeenkomst kunnen afsluiten, hoofdzakelijk vanwege de geringe aantallen gegadigden die wij per verzekeraar kunnen aanmelden. De desbetreffende verzekeraars achten dit niet rendabel genoeg.

Bovendien is het voor mij ondoenlijk om de reden te achterhalen van de door u gemaakte keuze voor een bepaalde verzekeraar. Veelal blijkt hier sprake te zijn van een verbintenis via een oud werkgever en dat kan men het beste gewoon zo door laten gaan. Ook zullen er onder die 150 leden mensen zijn die nog meeliften op de ANBO inschrijvingen of bij Amstelring aangemeld staan. Ten opzichte van deze mogelijkheden kan men alles het beste bij het oude laten, als er maar aangegeven staat dat u collectief verzekerd bent.
Heeft u zich aangemeld voor een collectieve zorgkostenverzekering, dan is het van groot belang om goed aandacht te besteden aan het volgende.

Volgens  de  daarvoor  geldende  regels  moet u inmiddels de zorgverzekeringspolis voor 2017 ontvangen  hebben.  Voor  ons  een  reden  om  nogmaals met klem te benadrukken, dat u in uw eigen belang goed nakijkt of deze polis wel geheel en  al  in  overeenstemming  is  met  uw  wensen.
Onderling  verschillen  de  polissen  van  de  diverse verzekeringen  van  elkaar  ten  opzichte  van  de omvang van de pakketten en de prijs.
De basispolis is voor eenieder verplicht en bevat een passende dekking tegen de meest voorkomende behandelingen  van  ziekte  en  ongeval. 
Daarnaast zijn  er  per  verzekeraar  nog  een  drietal  aanvullende zorgpakketten verkrijgbaar. Allen verschillend  naar  prijs  en  inhoud.  Eenieder  dient  voor zichzelf  te  bepalen  welk  aanvullend  pakket  het beste  bij  het  eigen  gezondheidsbeeld  past  en  in hoeverre  men  dat  pakket  kan  bekostigen.
Kijk goed  na  of  het  één  en  ander  in  overeenstemming  is  met  wat  u  denkt  nodig  te  hebben. 
Tot begin  januari  2017  heeft  u  de  mogelijkheid  om een  aanvullend  pakket  te  wijzigen  of van  verzekeraar  te  veranderen  Ten  opzichte  van  dit  laatste dient u echter voor uzelf wel heel goed na te gaan  waar  u  dan  op  uit  gaat  komen.  De  prijs  is belangrijk,  maar  een  polis  dient  wel  voldoende dekkend te zijn.

Maar nogmaals.
Bekijk allen zorgvuldig de ontvangen polis en indien u twijfelt over het wel of niet aangesloten zijn bij een collectieve verzekering.

Neem dan contact op via Tel. 023 5625506.
Dan kunnen wij gezamenlijk op zoek gaan naar een passende oplossing


* Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

[Naar overzicht]