Een klein virusje als grote verstoorder.  

Al geruime tijd is men wereldwijd in de ban van het coronavirus, een virus dat niet alleen een gevaar oplevert voor de volksgezondheid maar ook ernstige schade berokkent aan de wereldeconomie. Beide gevolgtrekkingen zullen ook ons als senioren gaan treffen en dat doet het mij wenselijk voorkomen er in mijn maandelijks rubriekje enige aandacht naar uit te laten gaan. Daarmee begeef ik mij waarschijnlijk op glad ijs vanwege een onvoldoende kennis van zowel de economie als van de aan een besmetting verbonden gezondheidsaspecten.

 

Mijn inbreng zal dan ook zeer oppervlakkig zijn, vooral omdat ik er mij van bewust ben dat de kijk op het coronavirus voor een ieder van ons weer andere gevoelens zal oproepen en per dag kan veranderen. Niemand zal reikhalzend uitzien naar een besmetting met het virus of een paar weken quarantaine in de eigen woning, maar daarnaast zullen de meeste nog wat jongere senioren meer  aandacht hebben voor een eventuele verstoring van de vakantieplannen en de uitstapjes met de kleinkinderen, dan dat zij zich bekommeren om een ziekbed. Bij de oudere senioren zal dit laatste echter een veel belangrijkere factor zijn, daar men zich bewust is van een toenemende kwetsbaarheid wat hen minder goed bestand maakt tegen een besmetting door een virus en in het bijzonder door het coronavirus. Virussen vormen jaarlijks een ernstige bedreiging voor hoger bejaarden en chronisch zieken, met alle nare gevolgen van dien. Dit is echter een eeuwenoude natuurwet waar weinig tegen in te brengen valt. Wees daar op bedacht en neem de benodigde voorzorgsmaatregelen, dan valt er ook met dit virus wel weer te leven.

 

Wat is het coronavirus?

Het coronavirus is op zichzelf geen nieuw virus. Het kwam al voor in 2 andere hoedanigheden, beter bekend als het MERS-virus en het SARS-virus. Halverwege de maand december 2019 is er in China een nieuwe vorm van het coronavirus opgetreden. Ondanks dat de ziekte op zich, voortkomende uit het coronavirus, niet gevaarlijker schijnt te zijn dan een meer bekende griepvirus, is er toch een grote onrust ontstaan. Dit komt omdat er nog weinig over dit virus bekend is en er nog geen betrouwbare afweermiddelen tegen het virus ter beschikking staan. Omvangrijke gebieden worden afgesloten van de buitenwereld en in Nederland worden vermoedelijke patiënten verplicht in quarantaine geplaatst om een verdere besmetting te voorkomen, terwijl alle senioren aangeraden wordt om zoveel mogelijk thuis te blijven en contacten met familieleden tot het hoogst noodzakelijk te beperken.

 

Waar komt de naam van dit virus vandaan?

Het coronavirus dankt zijn naam aan zijn vorm. Wanneer het virus onder een elektronenmicroscoop wordt gelegd, zie je een bolletje met uitsteeksels. Deze vorm heeft iets weg van een kroon en kreeg daarom de hier voor geldende Latijnse naam: corona.  De huidige ellende met dit nieuwe virus had zijn oorsprong in de regio Wuhan in China waar men half december 2019 geconfronteerd werd met een uitbraak van dit nieuwe virus. Dit virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken en heeft zich inmiddels al wereldwijd verspreid, ook in Nederland is dat aan de orde. Naar de volgende slide: Actieve slide:

De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er naarstig maatregelen getroffen om een verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te vertragen, maar zo maar een halt toeroepen is een vrijwel onmogelijke opgave. Dat zal pas mogelijk zijn als het overgrote deel van de wereldbevolking besmet is geweest door het coronavirus, Zodra dit gebeurd is zal er op een grote schaal een vorm van immuniteit tegen het virus zijn ontstaan en is het grootste gevaar geweken gaan. Zit u daaromtrent met vragen, neem dan contact op via  0800-1351. Een  telefoonnummer wat dagelijks van 8:00 tot 00 uur te bereiken valt.

 

De belangrijkste maatregelen die een ieder voor zichzelf  kan nemen om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze zoveel mogelijk op te volgen.

Wetenswaardigheden over het coronavirus.                                                                        
Mensen getroffen door het nieuwe coronavirus hebben luchtwegklachten en koorts. Merkbaar aan hoesten of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt daarin af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen. De ziekte is van mens op mens overdraagbaar en er wordt van uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij of zij het virus zal verspreiden. Veronderstelt wordt dat de coronavirussen hun oorsprong hebben in het  Midden Oosten en Azië, met kamelen als de vermoedelijke verspreiders. Ondanks dit laatste wordt het toch onwaarschijnlijk geacht dat het virus van dier op mens overgebracht kan worden.

In Nederland is het coronavirus inmiddels al bij meerdere mensen aangetoond. Het was de bedoeling dat bij patiënten in Nederland nauwkeurig in kaart gebracht zou worden met wie de patiënt contact heeft gehad, om de kans op verspreiding van de ziekte zo klein mogelijk te houden. Helaas kan daar ten gevolge van de vele ziektemeldingen en de onduidelijkheid over de mogelijke en vele haarden van besmetting geen volledige invulling aangegeven worden en dat bemoeilijkt helaas de preventie in een ernstige mate.

Bestrijdingsmaatregelen.                                                                                          
Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doorlopend geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder testen laboratoria in heel Nederland patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat zij het virus zouden kunnen hebben. Deze test kan alleen door de GGD of een ziekenhuis worden aangevraagd. Alle GGD ’s en ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen hoe je met een patiënt moet omgaan en welke maatregelen genomen moeten worden.

Heeft u verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?                                          
Blijf dan thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. U hoeft de huisarts niet te bellen, want uw klachten zijn maar mild. Verhevigen de klachten en loopt de koorts tot boven de 38 graden Celsius op en gaat het ademhalen wat moeilijker, bel dan wel de huisarts of huisartsenpost. Maar hopelijk blijft u dit laatste bespaart en kunt u zich onbekommerd voorbereiden op een wat aangenamere zomertijd. 

 

=+=+=+

[Naar overzicht]