Het menu ONDERSTEUNING gaat over BELANGENBEHARTIGING.
Hieronder legt Floor Calandt uit wat dat betekent.

Hierboven ziet u Drie links naar onderdelen van BELANGENBEHARTIGING.

  • Algemeen
  • Zorg & Welzijn
  • Wonen

Daarnaast ziet u [ WAT IS NIEUW ] welke documenten zijn toegevoegd aan dit menu. Klik op een van de links en u ziet of een specifiek of alle documenten over dit onderwerp.

SvHN wil opkomen voor de belangen van alle senioren in de Haarlemmermeer.

Er komen steeds nieuwe regels en verordeningen over zorg, wonen en welzijn. SvHN wil u graag helpen en ondersteunen bij tafelgesprek, eigen bijdrage voor voorzieningen, aanpassingen enz.
Wij hebben Floor Calandt die u graag helpt en adviseert.


BELANGENBEHARTIGING.
Door: Floor Calandt

Onlangs werd tijdens een vergadering de vraag gesteld
“wat verstaan wij onder belangenbehartiging” 

Mijn eerste gedachte was, dat valt simpel uit te leggen.
Nu met de uitleg van start gaande kom ik daar toch een beetje op terug, want wat wordt er nu exact bedoeld met de belangenbehartiging. Een hooggekwalificeerde advocaat komt op voor de belangen van zeer   welgestelde erfgenamen, met eenzelfde inzet als dat van een pas beginnend advocaatje dit zal doen voor een armlastige verdachte van een winkeldiefstalletje. Beiden behartigen de belangen van een cliënt, al zal de financiële beloning wel sterk uiteenlopend zijn. De ANWB behartigt de belangen van de automobilist net zoals UNICEF opkomt voor kinderen in armoedige derdewereldlanden. In beide gevallen wordt ook over belangenbehartiging gesproken, maar zijn de verschillen enorm en onvergelijkbaar.  Mezzo een landelijk zeer bekende en gewaardeerde instelling waakt over de belangen van chronisch zieken en mensen met een beperking valt te vergelijken met een vrijwilliger behulpzaam in verpleeghuis of een tweede tehuis voor beperkt verstandelijke jongeren. Zeer wel vergelijkbaar maar niet ten opzichte van de professionaliteit.

Dit alles bijeen overwegend zou ik mij ervan af kunnen maken met de conclusie dat belangenbehartiging het beste als een vorm van helpen valt te omschrijven, maar dat komt mij ook weer te simpel voor. Een ouder die een jeugdteam in de sport begeleidt waar ook zijn of haar kind bij betrokken is, kan als helper bestempeld worden, maar dat geldt ook voor de peuter die van zijn of haar driewielertje afstapt om de zakdoek van een oude dame van straat op te rapen. Maar moeten of kunnen wij hier in beide gevallen aan belangenbehartiging denken?  Dat is toch net weer een stapje te veel.

Persoonlijk ben ik als participant zeer nauw betrokken geweest bij de bouw en de inrichting van het Spaarne Ziekenhuis. Specifiek ten opzichte van de toegankelijkheid voor ouderen en    mensen met een beperking. Evenzo heb ik mogen meedenken en meepraten bij de herinrichting van het winkelgebied en de verzetswijk in het centrum van Hoofddorp. Bij beide gelegenheden heb ik nimmer het gevoel gehad belangenbehartigend bezig te zijn, er kon slechts met wat opgedane  ervaringsdeskundigheid een bescheiden bijdrage geleverd worden. Belangenbehartiger ben ik mij zelf pas gaan noemen, als lid van de Wmo-raad, dat gaf enige status en het voelde ook wel als zodanig aan.

Al met al helpt het voorgaande mij niet om tot een duidelijk uitleg van het begrip belangenbehartiger te komen. Het is geen medaille met twee kanten maar het heeft meer weg van een magische kubus, die bij elke draai weer een andere uitkomst geeft. Het komt mij dan ook verstandig voor om mij te beperken tot de belangenbehartiging binnen de SvHN en dan denk ik in de eerste plaats aan onze voorlaatste en huidige voorzitters. Beiden verdienen het stempeltje, onmisbaar en zeer belangrijk, voor onze huidige Seniorenvereniging. Jan die ons door een moeilijke en achteraf gebleken laatste periode van een onberekenbare ANBO leidde en Diny die uit een ontredderde ANBO-afdeling weer een geheel nieuwe en bloeiende seniorenvereniging deed ontstaan.    Maar belangenbehartiging is een evenzo belangrijke factor bij het  rijdend houden van het busje, de belangeloze inzet van al onze  activiteitenleiders, de organisatoren van het kienen, de schoonhouders van ons onderkomen en de bezorgers van het maandblad.     Een bijzonder gevaarlijke opsomming, want ongetwijfeld resteren er ook nog onbenoemde personen en groepen die zich inspannen voor de belangen van onze vereniging en dan denk ik vooral aan het bestuur wat zich maandelijks inspant, ieder met een eigen deeltaak, om alles binnen en buiten de vereniging in goede banen te leiden. Daar doe ik persoonlijk ook een beetje aan mee in de hoop dat het mij niet kwalijk genomen wordt, dat ik mijzelf het predicaat “belangenbehartiger” heb toegeëigend. Belangenbehartiging is echter een veel omvattende benaming, die wat mij betreft best teruggebracht mag worden tot het aanbieden van een helpende hand, ongeacht of het daarbij om kleine of zeer ingewikkelde problemen gaat.

Helpen daar gaat het om, daar zijn wij allen bij gebaat!