[juni 2020]

Beste mensen,
In eerste instantie zou ik hier opnieuw moeten melden dat ook het INFOBLAD juni/juli niet in de brievenbus zou komen te liggen.
Maar gelukkig ontvangt u het INFOBLAD WEL in de brievenbus!
Dit is te danken aan de vrijwilligers van KLM die met “Blauw Helpt” hiervoor zorg dragen.
Met deze hulp wordt voorkomen dat wij weer alleen maar een digitale versie zouden uitbrengen.
Op onze website heeft u al iets kunnen lezen over KLM’ers die samen “Blauw Helpt” zijn.
In dit blad leest u meer over het initiatief en een interview met één van de vrijwilligers.
Wij zijn hen heel dankbaar voor deze actie!

Het blijft een moeilijke periode voor ons allemaal.
Bovenal een onduidelijke periode: Hoe lang gaat het nog duren? Blijven de jongeren solidair wat betreft afstand houden? Hoelang houden wij het vol? Wat zijn de mogelijkheden?
Wat staat ons regering onder grote druk, 100% beslissingen moeten nemen met 50% kennis over het verloop van de virus.
En nu maar met z’n allen hopen op een snelle ontdekking van een juiste medicijn of vaccin tegen dit verschrikkelijke virus.

Wat ons betreft veel sterkte de komende periode en HOUD VOL!

Heeft u een verhaal wat u met ons wilt delen stuur het dan op naar ons mailadres.

Namens het redactieteam

 

Heeft u ook een bijdrage stuur dit dan naar
REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL

NAAR INFO BLAD]