In maart 2023 gaan de vrijwilligers van het belastingteam van de Sv-HN u weer helpen bij het invullen van uw belastingaangifte over 2022.

 

Er zijn enkele spelregels:

 1. U bent lid van de Sv-HN en U heeft uw contributie over 2023 betaald
 2. Uw inkomen bestaat uit AOW en mogelijk een aanvullend pensioen. Het betreft een standaard, eenvoudige aangifte.
 3. U neemt alle benodigde papieren mee.
 4. U bent zelf verantwoordelijk voor uw aangifte.
 5. Uw aangifte wordt direct digitaal verzonden.
 6. U krijgt een papieren kopie van de aangifte.
 7. U krijgt een “meegeef brief” waarin e.e.a. is vastgelegd.
 8. De belasting invuller is verplicht tot geheimhouding.
 9. Wij verwachten van u een vrijwillige bijdrage.

 

 U bent welkom in het gebouw 'De Jeugd van Gisteren' aan de Beemsterstraat 4 te Hoofddorp.

Het belastingteam is daar de maandagen 6, 13, 20 en 27 maart 2023,

's morgens tussen 09.00 uur – 12.00 uur en 's middags tussen 13.00 uur en 15.30 uur.

Voor het maken van een afspraak belt u vanaf 1 februari 2023 op maandag t/m vrijdag

tussen 16.30 uur en 18.00 uur naar telefoonnummer: 023-5651138 (Christine Veling)

 

Wat neemt u mee voor uw aangifte Inkomstenbelasting 2022:

 • De uitnodigingsbrief van de belastingdienst om aangifte te doen;
 • Jaaroverzicht inkomen AOW en eventueel pensioen;
 • Als u een eigen huis heeft, de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2021 en overzicht eventuele hypotheek per 1 januari 2022;
 • Overzicht van giften;
 • Jaaroverzicht bank en spaarrekening(en);
 • De Papieren kopie van uw aangifte van 2021!
 • Overzicht gemaakte kosten die NIET vergoed zijn, dus naast het eigen risico nog eigen bijdrage, aantal keren bezoek huisarts, ziekenhuis, tandarts enz., eventueel dieet verklaring;
 • Machtigingscode Inkomsten Belasting 2022 voor uzelf én uw (eventuele) partner. Indien er Huur- en/of  Zorgtoeslag(en) moeten worden aangevraagd of gewijzigd moeten hiervoor aparte Machtigingscode(s) aangevraagd worden. Deze krijgt u automatisch toegestuurd in februari. Zo niet, dan kunt u deze aanvragen via telefoonnummer: 088-1236555. Vraag de MC IB en de toeslagen machtigingscodes op tijd aan, het duurt 3 werkdagen voordat u ze in huis heeft.
 • Andere bewijzen, indien u denkt dat deze ook van belang zijn voor de aangifte.

 

 

LET OP: ook als u geen uitnodiging om aangifte te doen heeft ontvangen kunt u bellen voor een afspraak. Maar, altijd heeft u een machtigingscode (of codes) nodig.

Het volgende infoblad is verschenen in februari 2023.

Bewaar dit infoblad daarom goed voor de gegevens betreffende de aangifte 2022 waarmee het team op 6 maart 2023 gaat beginnen.