30 jarig bestaan Stichting De Jeugd van Gisteren

In 1988, al weer ruim 30 jaar geleden, kon de Stichting De Jeugd van Gisteren haar gebouw, toen nog een gymnastiekzaal, kopen van de Gemeente. (De grond onder het gebouw is en blijft eigendom van de Gemeente)
Hiervoor moest veel geld ingezameld worden: De ANBO verstrekte een flinke lening en met allerlei activiteiten werden verdere leningen, subsidies en donaties verkregen van diverse organisaties, waaronder het Kon. Julianafonds, de Lions Club en de Rotary Haarlemmermeer.
Eigen vrijwilligers verrichtten de nodige opknapwerkzaamheden in en rond het gebouw en kon worden begonnen met de inrichting. In de zaal hangen nog foto’s van deze historische momenten.


Op 4 juni 1989 was het zover en is het gebouw in gebruik genomen.
Door de jaren heen is een strak (financieel) beleid gevoerd door verschillende bestuursleden. Alle leningen inclusief rente zijn inmiddels afgelost en ook is het gebouw in 2012 gerenoveerd waarbij voor een warme kleurstelling werd gekozen met nieuw meubilair en sfeerlampen.

Begin dit jaar liep het 30-jarig contract met de Gemeente met betrekking tot het recht van opstal af.
Het was nog even spannend of het verlengd zou worden. Gelukkig kreeg de Stichting het groene licht om door te gaan; weliswaar zal het contract elke vijf jaar opnieuw verlengd moeten worden.


Zonder iemand in het bijzonder te willen noemen, is de Stichting veel dank verschuldigd aan alle bestuursleden en vrijwilligers die de Stichting de afgelopen 30 jaar gedragen hebben.


Het huidige bestuur, dat per 1 mei 2019 is aangetreden, zal uiteraard ook weer haar best doen om de Stichting gezond te houden en u allen de gelegenheid te blijven bieden aan de diverse activiteiten deel te kunnen nemen en u hopelijk bij het 35 jarig bestaan weer een heerlijk gebakje aan te kunnen bieden.

Het bestuur
Thea van Breukelen, voorzitter/secretaris
Wout Gerritsen, penningmeester
Henk Janssen, gebouwbeheer
Tino van Straten, algemene zaken (tot 1 januari 2020)