KORTING 2020 -
Zorg en Zekeheid

 

 

Overheid verlaagt maximale collectiviteitskorting basisverzekering

Vanaf  1 januari 2020 wordt de maximale collectiviteitskorting voor de basisverzekering landelijk verlaagd. De overheid stelt dat collectiviteitskortingen onvoldoende gerechtvaardigd worden door besparingen op zorgkosten. De korting leidt tot een hogere kostprijs en wordt hierdoor feitelijk betaald door verzekerden die deze korting niet krijgen. Dit is voor ons aanleiding om de kortingen die wij geven op de basisverzekering te herzien.

 

Wat betekent dit voor uw collectieve afspraak?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de korting van uw collectiviteit op de basisverzekering 2%. De korting op de aanvullende verzekering blijft hetzelfde. Hierin verandert dus niets.

 

Wat betekent dit voor de premie voor 2020?

Wij zijn een onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk. Jaarlijks stellen wij de premie vast. Daarbij gaan we uit van de totale verwachte kosten, zonder een winstmarge. Vallen de kosten uiteindelijk lager uit dan verwacht? Dan besteden we dat geld aan nog betere zorg of we gebruiken het om een verdere premiestijging te beperken.

 

De kortingsverlaging die wij moeten doorvoeren heeft een gunstig effect op de kostprijs van de basisverzekering en daarmee op de premie. Wat dit betekent voor de uiteindelijke premie die u betaalt, is ook afhankelijk van de ontwikkeling van de zorgkosten en de doorrekening van de overheidsplannen die op Prinsjesdag bekend worden gemaakt. Rond half november informeren wij u en alle verzekeringnemers in uw collectiviteit over de nieuwe premie van 2020. De verandering in de collectieve korting van de basisverzekering nemen wij hierin mee.

[TERUG]