[Namens 't bestuur april/mei '20 Nieuwsbrief versie 27 maart '20

 

Vanuit het bestuur

 [15-04-2020]

Geachte lezers en lezeressen,

 

Allereerst spreek ik, namens het gehele bestuur, de hoop uit dat het met u allen goed gaat en niemand is getroffen door het Corona-virus. Wij denken aan allen die nu geen bezoek mogen ontvangen en de Paasdagen eenzaam en alleen hebben doorgebracht. Vreemde tijden zijn het.

Bij mijn laatste schrijven had ik de hoop dat wij nu, bij het schrijven dezes op 15 april, de Corona-crisis achter ons zouden hebben gelaten.

Helaas is er sindsdien niet veel veranderd, integendeel, de restricties zijn strenger geworden en niemand kan voorzien wanneer deze ellende voorbij zal zijn. Ook de wetenschappers, virologen en wat dies meer zij tasten in het duister. Wel wordt aan alle kanten gewerkt aan een vaccin en als dat er eenmaal is kan dit virus te lijf worden gegaan. Maar dat wordt op z'n vroegst in het najaar verwacht.

Inmiddels is alles stilgelegd, zoals ik reeds in mijn vorige stuk vermeldde, en van overheidswegen zijn ook alle evenementen tot nader order opgeschort.

Onze op 5 mei geplande vrijheidsmaaltijd is naar volgend jaar verplaatst. Het is wrang te bedenken dat we dit jaar 75 jaar vrijheid vieren en we nu, op dit moment, niet vrij zijn om te gaan en te staan waar we willen. Maar dat is ons in ieder geval niet opgelegd door een vijandig land, maar door een “onzichtbare vijand”, zoals de COVID-19 wordt genoemd.

 

Wat betreft de belastingaangiftes die nog niet waren verzorgd: inmiddels heeft het belastingteam daar wat op gevonden en hebben de betreffende leden hun spullen op 31 maart bij het gebouw De Jeugd van Gisteren voor de deur ingeleverd. Mw. Tony Mulder heeft ze onder de andere deskundigen verdeeld en er wordt aan gewerkt. Uw aangifte zal voor 1 mei naar de belastingdienst zijn gestuurd. Dus ruim op tijd.

 

Inmiddels heeft onze secretaris, de heer Rien Haak, zijn taak officieel neergelegd en is opgevolgd door Mw. Hanne van der Linden. [lees het interview]
Omdat we geen Algemene Leden Vergadering mogen houden, zal pas officieel afscheid van Rien worden genomen zodra alles weer normaal is en wij op een andere datum een ALV kunnen organiseren. Dan zal ook afscheid genomen worden van Mw. Ans Terpoorten-Lauret, die wegens persoonlijke omstandigheden haar functie van ledenadministratrice heeft moeten neerleggen. Haar plaats is, zoals reeds eerder vermeld, overgenomen door de heer Folkert Weiland. Laatst genoemde neemt op eigen verzoek geen zitting in het bestuur.

 

Het bestuur bestaat nu nog uit drie personen: voorzitter, secretaris en penningmeester. Eind van dit jaar neemt ook onze penningmeester Henk Zijlmans afscheid. Voor hem hebben we nog geen opvolger! Daar moeten wij nu naarstig naar op zoek, maar dat is lastig in tijden van het Corona-virus! Ook zou het bestuur er graag nog minstens een algemeen bestuurslid bij willen hebben, dus als u zich geroepen voelt om ons bestuur te komen versterken dan bent u van harte welkom.

 

Verder is het gewoon afwachten wat de nabije toekomst ons zal brengen.
Wij wensen u allen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden en hopen van harte dat dit alles snel achter ons zal liggen.

[LEES HET CORONA NIEUWS

Namens het bestuur:

 

[24-04-2020]

Geachte lezers,

Als aanvulling op mijn vorige schrijven deel ik u een volgende mede.

Het spijt ons te moeten concluderen dat de Corona-crisis bij lange na nog niet voorbij is.

Iedere week worden er weer nieuwe gevallen van besmetting geconstateerd en de regering neemt telkens weer nieuwe maatregelen of stelt de oude bij. Zo deelde premier Rutte op 21 april j.l. tijdens alweer een persconferentie mee dat de meeste Corona maatregelen verlengd zijn tot 20 mei. Dit houdt in dat de restaurants, cafe's, bioscopen e.d. in ieder geval tot die tijd nog niet open mogen.

De basisscholen gaan vanaf 11 mei weer open, zij het onder strikte voorwaarden. Ouders mogen de klas niet in, zelfs niet op het schoolplein komen. Tandartsen mogen sinds 23 april weer aan de slag, maar kappers en nagelstylisten nog niet.

Festivals, concerten en sportevenementen zijn voorlopig tot 1 september afgelast.

In verzorg- en verpleeghuizen mag nog steeds niemand op bezoek komen. U, beste lezers, mag nog steeds geen bezoek van uw kinderen, klein- en/of achterkleinkinderen ontvangen. Het is nog steeds een rare, bizarre en voor velen een eenzame tijd.

Ondertussen is er dicht bij huis wel een en ander gebeurd dat tot tevredenheid stemt. Zo heeft het belastingteam alle aangiftes over 2019 afgehandeld en op tijd, voor 1 mei, naar de belastingdienst opgestuurd. De betreffende leden hebben hun papieren weer bij de Jeugd van Gisteren op kunnen halen. Met inachtneming van de gepaste afstand van anderhalve meter en niet allemaal tegelijk maar na elkaar. Hulde aan het belastingteam.

Omdat ik in verband daarmee een aantal van u moest bellen  kon ik ook meteen naar uw gezondheid informeren en het verheugt mij dan ook zeer dat het met de meesten van u goed gaat. Voor zover ik weet zijn er nog geen slachtoffers van het Corona-virus onder u.

Het bestuur streeft ernaar u de komende tijd via een regelmatig  schrijven op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van de vereniging, maar u begrijpt dat er heel weinig reilt of zeilt, want het gebouw De Jeugd van Gisteren is nog steeds gesloten. Wanneer deze restrictie zal worden opgeheven is volkomen onduidelijk. Wij begrijpen dat velen van u de dagelijkse activiteiten en gezelligheid heel erg missen, er zit niets anders op dan afwachten en de komende tijd zo goed en zo kwaad als het gaat door zien te komen.

Wij wensen u daar heel veel sterkte mee.

U mag mij altijd bellen als er iets is waarvan u vindt dat het bestuur het moet weten.
Maar ook gewoon voor een praatje.

Tot de volgende keer!

 

Namens het bestuur,

 

Christine Veling - Voorzitter
Email adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon.: 06  45 781 769

 

NIEUWS BESTUUR