[Namens 't bestuur juni/juli '19]

 

Op 24 april jongstleden heeft de ALV van de seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord plaatsgevonden. Misschien lag het aan het feit dat het Paasvakantie was, maar helaas zijn er maar weinig leden op deze vergadering op komen dagen. Wij danken echter allen die er wel waren hartelijk voor hun komst.

Na opening van de vergadering is een minuut stilte gehouden om alle leden te gedenken die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Speciale aandacht was er voor de coördinator van de chauffeurs, Ton Versteeg, die begin april vrij plotseling is overleden.

 

Daarna is gesproken over de kwestie van de verhoogde retributie voor het gebouw. Dat de Stichting De Jeugd van Gisteren door kan gaan met de exploitatie van het gebouw de komende vijf jaar was reeds bekend, maar het bestuur kon tot haar vreugde mededelen dat er gelukkig geen sprake is van verhoging van de huurprijs voor onze vereniging (en ook niet voor de andere huurders) en dat er dientengevolge ook geen noodzaak is om de contributie van de leden te verhogen. De Stichting geeft aan de extreem verhoogde retributie de komende vijf jaar te kunnen dragen. Dat is dus goed nieuws!

 

Tijdens de vergadering is afscheid genomen van een aantal vrijwilligers: de heer en mw. Huisman hebben de vereniging gedurende 13 jaar trouw gediend. Zij ontvingen een bos bloemen. Heel hartelijk dank voor alles wat jullie hebben gedaan voor onze vereniging.

De heer Floor Callandt , die nu de leeftijd van 92 jaar heeft bereikt, legt zijn bestuursfunctie binnen de vereniging neer. 23 jaar heeft hij de vereniging en voorheen de ANBO trouw gediend met zijn onnavolgbare stukken in de ANBODE en daarna in ons blad MEER-SENIOREN. Velen heeft hij  bijgestaan bij  het aanvragen van allerlei toeslagen, geholpen met hun administratie enz. Dat is voor hem fysiek niet meer mogelijk. Wel blijft hij nog stukken schrijven voor ons blad en zal hij de vinger aan de pols houden voor wat betreft de ontwikkelingen ten aanzien van het ouderenbeleid, zowel op landelijk als op plaatselijk gebied. Floor, dank voor alles wat je in de afgelopen 23 jaar voor onze leden hebt betekend!

 

De penningmeester, de heer Henk Zijlmans, is aftredend maar herkiesbaar voor twee jaar.

De secretaris, de heer Rien Haak, gaat in 2020 definitief stoppen. Dat betekent dat er voor die tijd naarstig moet worden gezocht naar een nieuwe secretaris.

Mw. Ans Terpoorte-Lauret, ledenadministratie,  is inmiddels in de participatieraad van de gemeente aangenomen.

 

In mijn vorige stuk had ik het over de AAA-aandoening bij senioren. AAA staat voor: Aneurysma Aorta Abdominalis en is een levensbedreigende verwijding van de buikslagader. Een ware tijdbom in de buik! Jaarlijks sterven in Nederland minstens 1000 senioren door het scheuren van zo'n aneurysma. Inmiddels heb ik een presentatie bijgewoond, georganiseerd door de KBO en gegeven door de Aortastichting, waarin duidelijk werd dat het mogelijk is om sterfgevallen  te voorkomen door het bevorderen van preventief onderzoek en tijdige behandeling.

Hoe? Met een eenvoudige echometing van de buikslagader kan meestal snel worden vastgesteld of er mogelijk sprake is van een aneurysma. Er zijn door heel Nederland AAA-quickscan-centra die het voor alle senioren mogelijk maken om de aorta in de buik te laten meten. Ook in Hoofddorp is zo'n centrum.

Voor een afspraak kunt u bellen naar: 085-4899930. Een quickscan kost u nu nog 40 euro, maar de Aortastichting streeft ernaar om deze in de toekomst te laten opnemen in de ziektekostenverzekering.

Nieuwe coördinator Senioren BUS:

Begin mei zijn de chauffeurs in vergadering bijeen gekomen en hebben Mw. Ineke. van der Geest voorgedragen om Ton als coördinator op te volgen.
Het bestuur is blij dat zij deze taak op zich wil nemen en hoopt op een goede samenwerking!

 

Rest mij nog u allen een heerlijke zomer toe te wensen en vooral een goede gezondheid. Persoonlijk hoop ik  u nog vaak te zien in het gebouw van De Jeugd van Gisteren.

 

Email adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

telefoon.: 06  45 781 769

 

NIEUWS BESTUUR