[Namens 't bestuur april/mei '19]

 

Het bestuur  van de Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord wil middels dit schrijven haar leden informeren betreffende de gang van zaken binnen het bestuur maar ook binnen de verschillende groepsactiviteiten.

Ten eerste verheugt het ons u te kunnen mededelen dat er inmiddels een gesprek heeft plaatsgevonden tussen het bestuur van de Stichting “De Jeugd van Gisteren”  en de gemeente    inzake het op 1 juni a.s. aflopende huurcontract van het gebouw, met als resultaat dat de gemeente te kennen heeft gegeven het opstalrecht voor het gebouw aan de Beemsterstraat per 1 juni te verlengen voor een periode van 5 jaar.

Dat wil dus zeggen dat tot 1 juni 2024 het gebouw “De Jeugd van Gisteren” als ontmoetingsplek voor senioren gewaarborgd is. Na deze 5-jarige periode moet wederom worden bezien wat de gemeente voor ogen heeft met de omgeving waar het gebouw staat en of het contract weer voor een periode van 5 jaar zal worden verlengd.

Echter, aan de verlenging zijn financiële consequenties verbonden en daarover gaat het bestuur van de Stichting zich de komende tijd beraden.

Begin mei zullen wij, het bestuur van de SvHN, dan te horen krijgen welke financiële gevolgen dit heeft voor onze vereniging als huurder.

Op maandag 4 maart j.l. is ons belasting hulpteam, onder bezielende leiding van mevrouw Tony Mulder,  weer begonnen met het doen van de belasting aangiftes over het jaar 2018 voor onze leden. Vier maandagen lang zat het team voor u klaar en hebben zij onvermoeibaar alles voor u ingevuld. Wij danken het team hartelijk voor hun geweldige inzet.  De belangstelling was, zoals altijd, bijzonder groot.


De biljartclub heeft vanaf maandag 11 maart zijn dagelijkse biljartmiddag twee weken lang moeten missen vanwege groot onderhoud aan de biljarttafels. Inmiddels zijn de tafels gerepareerd en teruggeplaatst en kunnen de biljarters weer dagelijks volop genieten van hun partijen.


Het zal u niet zijn ontgaan dat ons infoblad Meer-Senioren eens in de twee maanden uitkomt.
Wel kunt u iedere maand via onze website (www.Sv-HN.nl) allerlei nieuwe info lezen.


Krijgt u ons infoblad alleen digitaal en heeft u moeite met het online lezen ervan? Laat u dat dan alstublieft aan onze ledenadministratie weten. Dan zorgen zij ervoor dat u het blad ook in bus krijgt.

In ons vorige infoblad hebben wij een oproep geplaatst voor een ICT'er. Dat is iemand die goed overweg kan met de computer, en met name met de software ervan. Helaas heeft niemand hier op gereageerd. Daarom doet het bestuur wederom een dringende oproep aan die lezers van ons blad die goed met de computer om kunnen gaan om te reageren.


De cursus filosofie zal wegens te weinig deelnemers geen derde keer meer gegeven worden.


Het is in het vorige blad al genoemd, maar het bestuur wil u nogmaals wijzen op de jaarlijkse ALV (Algemene Leden Vergadering)
die dit jaar gepland staat op

 woensdag 24 april 2019 -  Aanvang: 10.00 uur.

Noteert u deze datum alstublieft in uw agenda.
Het bestuur hoopt u allen op deze dag te mogen begroeten.
Heeft u iets op- of aan te merken, is er iets waarvan u vindt dat het niet goed loopt, u kunt dan de gelegenheid te baat nemen om dat kenbaar te maken.

 

Tot ziens op woensdag 24 april!

 

Email adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

telefoon.: 06  45 781 769

 

NIEUWS BESTUUR