DUIZEND PLUS!!!!

Door: Diny Bloemendal (Voorzitter SvHN)

Wat waren we trots toen we het 1000ste lid inschreven! Wat een mijlpaal!

Wat is er in een paar maanden toch veel bereikt , en wat is er veel werk verzet! Dankzij tientallen vrijwilligers loopt alles weer als een trein. Iedereen heel hartelijk bedankt!!

Er komen nog steeds nieuwe leden bij, ook dankzij u! Ga zo door!! Het is goed om het gebouw te bezoeken en daar mensen te zien die gezellig bezig zijn. En wilt u alleen maar even kijken en een kopje koffie of thee drinken? Ook prima! "De Jeugd van Gisteren" is in ieder geval elke middag open; de tijden van de activiteiten vindt u in het infoblad "Meer-Senioren", en de koffie is goed en goedkoop!

Op woensdag 13 april houden we onze eerste Algemene Ledenvergadering. Daar komen de Statuten en het Huishoudelijk   Reglement aan de orde en daar zal het bestuur geïnstalleerd worden. Wij brengen u dan op de hoogte van de stand van zaken nu.  De vergadering begint om 10 uur. (Zaal open om 9.30 uur.) U bent van harte welkom! Meer hierover (agenda en stukken) vindt u op de website: https://sv-hn.nl/documenten

Langzamerhand druppelen de betalingen binnen en zijn de ledenpasjes gemaakt. U ontvangt het pasje gelijktijdig met het infoblad, als u deze in uw brievenbus krijgt. Ontvangt u het infoblad digitaal dan wordt uw pasje en begeleidende brief bij u bezorgd of toegezonden. Wij verzoeken u de brief goed door te nemen en eventueel wijzigingen aan ons door te geven. Dit is heel belangrijk voor onze ledenadministratie.

"Social Media" en/of contact.

Tijdschrift Libelle had een enquête gehouden over "social media" en daaruit bleek dat vooral Facebook steeds belangrijker is. Ook veel senioren houden op Facebook bij hoe het met de familie is: er worden foto's en nieuwtjes uitgewisseld. (Ik "zit er nog niet op". Ik hou het bij af en toe een appje!) Gemiddeld is men bijna 2 uur per dag bezig met smartphone, tablet of laptop.

Ook 80-plussers gaan aan de slag met smartphone, tablet of laptop. Het is alleen jammer dat je dan altijd "een mannetje", een handig kleinkind of een handige buurman, vriend o.i.d. nodig hebt als het ding het niet doet!

Het is een vorm van "contact", alleen zie en spreek je elkaar niet. Voor normaal contact heb je anderen nodig. Soms zie en spreek je geen bekenden. Dan is het volgende een leuke uitdaging, gelezen in een Libelle: een medewerkster had zich als uitdaging gesteld om 30 dagen lang elke dag met een vreemde zomaar een praatje aan te knopen en dat beviel haar best! Ze vond het "kleine moeite, groot plezier." En inderdaad: ze heeft gelijk! Ik deed het de laatste tijd ook wel: af en toe iemand aanspreken  voor een kort praatje. Er is altijd wel een aanleiding te vinden: de drukte, het weer o.i.d. Niet mopperen, maar gewoon een gezellig praatje! En meestal loop ik met een glimlach weg! Probeer het eens! 

("Een vriendelijk woord wordt gaarne gehoord!")

Dat is veel beter dan het contact dat mensen hebben in het commentaar, b.v. onder berichten in de digitale krantjes: tjonge,  wat kunnen mensen toch ongezouten, ongenuanceerd en onbehoorlijk kritiek geven! En dan geeft een ander daar weer kritiek op! Daar lusten de honden geen brood van! Jammer dat sommigen zo te keer gaan en dat sommigen zulke korte lontjes hebben! Het kan dus heel anders en veel positiever! Doet u ook mee de komende maand? Knoop zomaar een gezellig praatje aan! Het wordt er vast leuker door! En dat kunnen we heel goed gebruiken in deze tijd van ellende en slecht nieuws!

Mijn advies is deze maand nog: Trek iets positiefs aan, dat past altijd!

VOORZITTER