In maart is het weer zover:

Het belastingteam van de Sv-HN zit dan weer klaar om uw belasting aangifte over 2021 voor u te verzorgen.

Gezien de onzekere situatie met het Corona-virus heeft het team ervoor gekozen uw papieren weer in te nemen zoals dat het afgelopen jaar is gedaan en wel:

Op maandag 7 maart en op maandag 21 maart kunt u uw belasting papieren inleveren bij :

het Gebouw "De Jeugd van Gisteren" in de Beemsterstraat 4 tussen 11.00 uur en 14.00 uur.

Ophalen en ondertekenen van uw belastingaangifte vindt respectievelijk plaats :

Op maandag 11 april en op maandag 25 april tussen 09.30 uur en 16.10 uur in het gebouw,

met in acht neming van de Corona regels (mondkapje op en 1,5 meter afstand houden).

U wordt gebeld over het tijdstip.

Wat neemt u mee voor uw aangifte Inkomstenbelasting 2021:

  • Jaaroverzicht inkomen AOW en eventueel pensioen;
    • Als u een eigen huis heeft, de WOZ-waarde en overzicht eventuele hypotheek;
    • Jaaroverzicht bank en spaarrekening(en);
    • Overzicht gemaakte kosten die NIET vergoed zijn, dus naast het eigen risico nog eigen bijdrage,
    • Aantal keren bezoek huisarts, ziekenhuis, tandarts enz., eventueel dieet verklaring;

Machtigingscode Inkomsten Belasting 2021.

Deze krijgt u automatisch toegestuurd in februari.

Zo niet, dan kunt u deze aanvragen via telefoonnummer: 088-1236555.

Andere bewijzen, indien u denkt dat deze ook van belang zijn voor de aangifte.

Dit alles verpakt u in een pak of zak waarop u duidelijk aan de buitenkant uw naam en telefoonnummer heeft geschreven.

Mocht u zelf niet in staat zijn te komen maar doet iemand anders dat voor u,

dan mag u bellen naar Mw. Mulder op nummer: 023-5635563.

Die persoon kan het dan op afspraak bij haar in de brievenbus deponeren