Bericht vanuit het bestuur

 

Beste mensen,

 

Met pijn in het hart moet ik u namens het bestuur van de Sv-HN  én het bestuur van de Stichting Jeugd van Gisteren mededelen dat de eerder door de beide besturen geplande Kerst instuif op 24 december 2021  door de nieuwe Corona perikelen helaas is afgelast!

 

Wij kunnen tevens niet voorspellen of de door ons geplande Nieuw Jaars receptie op 7 januari wél plaats kan vinden. Wij vragen uw begrip hiervoor en verzoeken u om, voor zover u daartoe in staat bent, onze website af en toe te checken;  het bestuur zal zoveel  mogelijk de activiteitenbegeleiders op de hoogte houden van de ontwikkelingen en eventuele wijzigingen in de programmering.

 

Alsnog heel fijne feestdagen gewenst en laten we hopen dat 2022 weer “normaal” wordt, voor zover dat mogelijk is.

 

Christine Veling, voorzitter