JAARVERSLAG VAN DE SENIORENVERENIGING HAARLEMMERMEER-NOORD 2020

 Het jaar 2020 begon sprankelend met onze zeer goed bezochte Nieuwjaarsreceptie op 8 januari. 

 

Op 8 maart heeft het toenmalige bestuur haar, wat later zou blijken, voorlopig laatste vergadering gehouden. Half maart werden we verrast door de lock-down in verband met de Corona pandemie.

 

Het was een trieste zaak dat alles potdicht kwam te zitten. Het allerergst was het voor onze ouderen in de verzorgingshuizen die geen bezoek meer mochten ontvangen.

 

Niemand wist hoe een en ander zou eindigen. We kregen te maken met protocollen en sluiting van niet noodzakelijke winkels. Alleen de supermarkten mochten open blijven maar men moest 1,5 meter afstand bewaren en mondkapjes dragen. Werkenden moesten vanuit huis werken en ook de scholen gingen dicht. Een ramp voor iedereen.

 

Voor de Sv-HN betekende het dat alle geplande activiteiten tot nader order werden uitgesteld, zoals de viering van 75 jaar bevrijding op 5 mei, waarvoor de vereniging subsidie had ontvangen van de gemeente. 

Er moest erg creatief worden omgesprongen met de belastingaangiftes, want we mochten niet meer in het gebouw.  Alle hulde dan ook voor de inventiviteit van het belastingteam, met name Mw. Tony Mulder, die een zeer handige oplossing heeft bedacht. Allen die gebruik hebben gemaakt van de gratis belasting service hebben dat ondervonden.

 

Ondertussen kampte het bestuur met vertrekkende bestuursleden die vervangen moesten worden. Het is vandaag de dag niet makkelijk om vrijwilligers bereid te vinden taken binnen een bestuur te vervullen. Zo moest er een nieuwe secretaris gevonden worden (de heer Rien Haak is begin 2020 gestopt) en een nieuwe penningmeester, want de heer Henk Zijlmans zou eind 2020 definitief stoppen met zijn werkzaamheden voor de vereniging.

Er is volop geadverteerd in het infoblad en op de website, er is een aantal kandidaten op de vacature voor secretaris afgekomen en er is gekozen voor Mw. Hanne van de Linde, die het echter al gauw voor gezien hield.  Gelukkig heeft het bestuur in de heer Henk Jan Boswijk een opvolger gevonden en de penningmeester is opgevolgd door de heer Cor van der Werf, met beide heren zijn we heel blij.  

 

Ondertussen was ook de functie van webmaster vacant; de heer Henk van der Werf legde zijn werkzaamheden eind 2020 neer. Dat probleem is gelukkig opgelost. We hebben de heer Albert van Driest bereid gevonden om zich over de website te ontfermen en het infoblad te gaan redigeren.

 

Het was, kortom, een nogal roerig jaar en het bestuur heeft zich een slag in de rondte gewerkt om de vereniging overeind te houden.

 

Onze Senioren Bus heeft ruim een jaar niet gereden. Dat was een strop voor de leden die, toen het gebouw tussen 2 lock-downs weer even open mocht, naar het gebouw wilden en van de bus afhankelijk waren. Er was (en  is) een gebrek aan chauffeurs maar degenen die er waren mochten niet rijden vanwege het besmettingsgevaar.

 

Het volschrijven van het infoblad was ook een probleem, maar het is het bestuur toch gelukt om iedere keer het blad vol te krijgen. De bezorgers mochten en wilden in het begin van de uitbraak van de pandemie niet meer bezorgen, de krantjes konden niet in het gebouw worden neergelegd vanwege de sluiting en dus moest de heer Jan Terpoorten al die stapels thuis op wijk leggen en met behulp van het bestuur zijn de krantjes toch bij u in de bus gekomen. Kortom, het was steeds alle zeilen bijzetten.

 

Concluderend kunnen we stellen dat het jaar 2020 voor iedereen en ook voor de vereniging, een verloren jaar is geweest. Laten we hopen dat er in het jaar 2021 voor zover er nog iets van over is er niet weer een nieuwe besmettingsgolf zal uitbreken en we onze activiteiten en gezellige bijeenkomsten weer zullen mogen organiseren.  

 

Het bestuur gaat er alles aan doen om er met nieuwe energie een bruisende vereniging van te maken. Er moet gewerkt worden aan versterking van het bestuur en we vragen dan ook uw medewerking om met ons te willen meedenken aan verbeteringen, invulling van bestuursfuncties en nieuwe vormen van activiteiten.