Vanuit het bestuur

 

Beste lezers van de website,

Het gebouw De Jeugd van Gisteren is weer geopend en de activiteiten hebben weer een aanvang genomen. Helaas is de vrijdagmiddag bridgeclub voorlopig niet meer actief omdat Piet Zoeteman, die jarenlang trouw de activiteiten begeleider van de bridgeclub is geweest, het lichamelijk niet meer aankan.

Bij deze doe ik een beroep op allen die dit lezen om onder uw gelederen eens te kijken of iemand bereid is deze taak op zich te nemen. Het zou jammer zijn als zoveel potentieel verloren gaat en er de vrijdagmiddag geen enkele activiteit, op het biljarten na, plaatsvindt in het gebouw.

Van de gelegenheid maakt het bestuur gebruik om aan te kondigen dat er eindelijk weer een Algemene Leden Vergadering zal plaatsvinden en wel op 22 september a.s. om 10.00 uur.

Wij verwachten u allen dan te mogen begroeten want na bijna 2 jaar is er veel te bespreken.

Ook het kienen gaat in september weer (onder voorbehoud) beginnen, en wel op de derde woensdag van de maand zijnde de 15de. U moet zich daar wel voor opgeven want er is een grens aan het aantal deelnemers dat in de ruimte kan.

Het bestuur is erg blij met goed nieuws te kunnen komen na zo langen tijd van restricties. En nog is het allemaal niet zeker, maar we gaan er vanuit dat het ergste besmettingsgevaar geweken is nu we allen zijn gevaccineerd!

 

Wij doen wederom een oproep aan u om eens een verhaal in te sturen voor het infoblad. Ook mag u ideeën voor activiteiten aandragen, alles is welkom.

 

!5 juli is de deadline voor het volgende infoblad dat in augustus weer uitkomt.

 

Wij wensen u allen het allerbeste en een heel fijne zomer toe. Tot in september of eerder tijdens een activiteit.

 

Hartelijke groet,

Namens het bestuur

Christine Veling

Voorzitter