Vanuit het bestuur.

Bij het schrijven dezes is het 7 mei 2021 en hebben we koningsdag, de dodenherdenking en bevrijdingsdag alweer achter de rug.

Ook dit jaar was er vanwege de Corona crisis geen activiteit in het gebouw De Jeugd van Gisteren.

Nergens in den lande waren activiteiten, en voor zover dat wel het geval was ging dat digitaal.

U heeft ongetwijfeld, net als ik, alle mooie woorden en gedichten thuis op de buis hebben gevolgd.

 

Zo langzamerhand zult u allen wel gevaccineerd zijn. We hopen eind van deze maand het gebouw weer te mogen openen zoals dat voor alle Sociaal Culturele accommodaties zal gelden zodat alle door u zo geliefde activiteiten weer plaats kunnen vinden.

Het heeft waarachtig lang genoeg geduurd allemaal. Ook de lente laat op zich wachten.

Maar de voorspelling is dat het overmorgen, zondag 9 mei, moederdag, erg warm weer gaat worden. Er is geen peil op te trekken!

 

U zult zich afvragen wat het bestuur in tijden van een crisis zoal doet voor de vereniging.

Achter de schermen, onzichtbaar voor u allen, is er toch veel werk verzet. Zo heeft u als lid een nieuwe pas ontvangen. Wij bedanken de heer Folkert Weiland voor zijn geweldige werk om die allemaal te drukken en van een begeleidende brief te voorzien en in enveloppen te doen. Dat scheelde het bestuur heel veel werk. Maar de enveloppen moesten nog wel bestempeld worden.

Ook het belastingteam heeft zich niet onbetuigd gelaten en heeft uw aangiftes verzorgd. Met in achtneming van de Corona regels. Wij danken het belasting team voor haar inzet.

Het infoblad is ook weer uitgekomen en daar zit ook altijd veel werk aan voor de webmaster en de bezorgers.

Onze dank gaat uit naar de heer Jan Terpoorten, die daar een heel groot aandeel in heeft.

 

Het bestuur streeft er naar om, als dat mogelijk is, in september eindelijk de tot twee keer toe uitgestelde Algemene Leden Vergadering te houden. De datum moet nog worden bepaald. U krijgt begin juni weer een infoblad in de bus en anders moet u de website goed in de gaten houden. Tijdens deze bijeenkomst willen we stilstaan bij allen die ons de afgelopen periode zijn ontvallen. Dat zijn er toch heel wat.

Ook willen we diegenen die gestopt zijn met hun vrijwilligerstaak binnen de vereniging bedanken voor hun belangeloze inzet gedurende jaren.

 

Namens het bestuur wil ik u toch een heel fijne lente toewensen en spreek ik de hoop uit dat we elkaar binnenkort weer fysiek mogen begroeten.

Het ga u allen goed, blijf gezond en tot de volgende update!

 

Namens het bestuur

Christine Veling, voorzitter