Vanuit het bestuur.

Beste lezers en lezeressen,

Allereerst spreek ik namens het bestuur de hoop uit dat het u allen goed gaat en dat u tot nog toe niet slachtoffer van het Coronavirus bent geworden.

Het is alweer een poos geleden dat u op onze website een update van het bestuur hebt kunnen aantreffen.

Dat is te wijten aan een wisseling van de wacht. Het bestuur heeft sinds kort een nieuwe webmaster mogen begroeten, de heer A. van Driest, die vanaf nu onze website gaat beheren, bijhouden en ook ons infoblad zal gaan redigeren. Wij heten hem van harte welkom en zijn blij dat hij de vereniging wil komen versterkten met zijn kennis en kunde.

Bij het schrijven dezes is het 10 februari, zitten we in een lock down en hebben we te maken met een avondklok. Nou weet ik niet hoe het u vergaat, maar persoonlijk ging ik 's avonds de deur niet uit sinds we met het Coronavirus te maken hebben en dat duurt nu al bijna een jaar. Ook hebben we te maken met een kou front, waardoor we 's nachts strenge vorst hebben hetgeen het voor u, als oudere, lastig en gevaarlijk maakt om naar buiten te gaan. Het is hier en daar spekglad. Maar wat een prachtige wereld is het met al die sneeuw en de zon.

Het gebouw aan de Beemsterstraat is alweer een paar maanden gesloten dus vanuit de activiteitenclubs valt er niets te melden.

De heer Folkert Weiland, die onze ledenadministratie beheert, is gevallen en heeft een heup gebroken. Dat is voor hem zeer naar en pijnlijk, maar het betekent tevens dat hij voorlopig niet in staat is zich over de ledenadministratie te ontfermen. Wij wensen hem van harte een spoedig herstel. Ook het vervaardigen van nieuwe pasjes voor onze leden ligt daarom stil. Al met al zijn de omstandigheden, ook voor het bestuur, niet bevorderlijk voor een vereniging als de onze, maar in het hele land, zo niet de hele wereld, ligt alles nagenoeg stil. We zullen nog even geduld moeten betrachten tot we allemaal gevaccineerd zijn. En ook met dat vaccineren loopt het niet op rolletjes, maar daar kunnen wij als bestuur gelukkig niets aan doen, was dat maar waar, dan waren onze leden nu allemaal ingeent en konden we het gezellige verenigingsleven weer oppakken.

Als u ons infoblad van februari/maart heeft ontvangen, hebt u daar in kunnen lezen dat, voor wat betreft het doen van de belasting aangiftes, PLAN B in werking gaat treden.

U kunt op 2 data uw papieren inleveren, namelijk op 8 maart en op 22 maart, tussen 11.00 uur en 14.00 uur.

Als u uw papieren op 8 maart inlevert dan kunt u ze op 29 maart weer ophalen.

Levert u ze op 22 maart in, dan kunt u ze op 12 april ophalen.

En dit alles bij het gebouw De Jeugd van Gisteren.

Het is op het moment van het schrijven van dit stuk niet bekend wanneer het gebouw aan de Beemsterstraat weer open zal gaan. Het hangt af van wat de overheid op de volgende persconferentie gaat besluiten en het daarop gebaseerde besluit van het bestuur van de Jeugd van Gisteren; maar voorlopig is het gebouw zeker tot en met begin maart gesloten.

Het bestuur van de Sv-HN verwacht wat vaker een update op de website te kunnen plaatsen zodat u op de hoogte blijft van het wel en wee van het bestuur. Mocht u iets willen weten of iets kwijt willen dan mag u mij te allen tijde bellen. Mijn telefoonnummer staat achterop het infoblad en ook op de website.

 

Rest mij nog u alle goeds toe te wensen en: wees voorzichtig!

 

Christine Veling, voorzitter Sv-HN