Een terugblik op 2 x 5  jaar penningmeesterschap

 

2010:  Toen ik eind 2010 solliciteerde naar de functie van penningmeester van de  “ANBO afdeling Hoofddorp/Vijfhuizen” kreeg ik te maken met een vereniging met zo’n 2500 leden, een prachtig gebouw “De Jeugd van Gisteren” voor activiteiten en ondersteuning van een invloedrijke landelijke organisatie voor ouderen de “ANBO”. 

2011:  Vanaf juli wordt de vereniging eigenaar van een oude bus voor het vervoer van o.a. onze leden en andere 50 plussers omdat de Stichting Jeugd van Gisteren de exploitatie niet langer kan betalen.

2012:  Na 5 maanden gedoe geeft de Directeur Bestuurder van de ANBO, Liane den Haan toestemming om een nieuwe bus aan te schaffen.

2011 t/m. 2015: Een bewogen periode waarin door de ANBO directie de contributie geleidelijk met 25% wordt verhoogd en  de afdelingen genoegen moeten nemen met geleidelijk 35%  minder contributie.

Vanaf 2014: Leden die actief zijn in het verenigingsgebouw moeten voortaan  € 15,- per jaar zelf betalen (biljarters € 25,-) om de huur van het gebouw te kunnen betalen.

Vanaf 2014:  Liane den Haan ( vanaf 2021 lijsttrekker van de politieke partij 50Plus !! ) beperkt geleidelijk de zelfstandigheid van afdelingen door steeds meer eisen te stellen.

Zo moeten b.v. penningmeesters vooraf toestemming vragen bij het ANBO bestuur om uitgaven boven de  € 500,- te mogen betalen.  Daarnaast is het indienen van meerjaren plannen verplicht. Onze vereniging doet niet mee.

24 September 2015:  ANBO blokkeert alle bankrekeningen van de afdelingen en de plaatselijke besturen worden per direct opgeheven.

2015: Einde zelfstandigheid “ANBO afdeling Haarlemmermeer-Noord”.

 

Eind 2015: Het boekjaar wordt vervroegd afgesloten. De aanwezigen op de extra ledenvergadering van 12 november vinden unaniem dat wij zonder ANBO door moeten gaan.


2016:
 Start van de zelfstandige vereniging  SvHN “Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord”.

De vereniging begint met 1107 leden. De Stichting JvG helpt financieel en onze Gemeente stuurt de subsidie niet naar de ANBO, maar tijdig naar de SvHN. Diny Bloemendal neemt noodgedwongen, door ziekte van Jan Rijpkema,  het voorzitterschap over.

Juni 2016:  Onze voorzitter van 2011-2015 Jan Rijpkema overlijdt.

Juli 2016: De bus rijdt eindelijk onder beheer van de SvHN

2017: Diny Bloemendal wordt als voorzitter opgevolgd door Christine Veling.

2018/2019: De activiteiten van weleer gaan gewoon door. Jammer dat cursussen als filosofie, tai chi, salsa dansen, computer gebruik e.d. inmiddels verleden tijd zijn.

2020: Het jaar waarin we geteisterd worden door het coronavirus. Onze activiteiten zijn niet uitvoerbaar of onderhevig aan eisen van hogerhand. Wij kunnen onze leden heelaas niet bieden wat ze van ons gewend zijn. Het aantal leden zakt tot onder de 1000.     

Samenvattend:

De 3 voorzitters waarmee ik mocht samenwerken hebben vaak moeilijke jaren meegemaakt om de vereniging in goede banen te leiden.

Jan Rijpkema heeft heel veel energie gestopt in het welzijn van onze vereniging en de strijd met het ANBO bestuur.

Diny Bloemendal, ook al voorzitter voor 2011, bleek door de ziekte van Jan bereid een nieuwe vereniging op te richten en tot 2017 verantwoordelijk te blijven als voorzitter.

Christine Veling nam het stokje van Diny over en behoedde de vereniging daarmee van de ondergang. Vooral het omgaan met de gevolgen van het coronavirus heeft veel energie en tijd gekost.

 

Het bestuur bestaat nu naast voorzitter Christine Veling uit secretaris Henk Jan Boswijk en penningmeester Cor van der Werf. Drie kundige mensen, die onze vereniging op een goede manier kunnen begeleiden. Ik heb veel vertrouwen in het nieuwe bestuur.

 

Beste leden van de SvHN:     
Hartelijk dank voor uw vertrouwen
     

Henk Zijlmans, 14-11-2020