Oktober/November

Update bestuur SvHN.
JvG Gesloten / Geen ALV.

 

Update Sv-HN vanuit het bestuur d.d. 20-10-2020

 

Beste lezers,

 

Het bestuur van de Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord is verheugd u te kunnen mededelen dat het bestuur weer compleet is.

Wij verwelkomen de heer Henk-Jan Boswijk als secretaris en de heer Cor van der Werf als penningmeester. De toekomst van onze vereniging is dus voorlopig verzekerd. Alle reden tot blijdschap,  ware het niet dat er helaas vorige week 4 mensen van de dinsdagavond sjoelclub zijn geinfecteerd met het Corona virus.

Dientengevolge heeft het bestuur van de Jeugd van Gisteren besloten het gebouw voor onbepaalde tijd te sluiten. Dat houdt in dat er vanaf woensdag 21 oktober 2020,  geen activiteiten meer plaatsvinden in het gebouw aan de Beemsterstraat 4.

Dat betekent tevens dat de door het bestuur op 28 oktober a.s. geplande Algemene Leden Vergadering ook niet door kan gaan. Op deze vergadering hadden wij de nieuwe bestuursleden aan u willen voorstellen en op gepaste wijze afscheid willen nemen van een aantal vrijwilligers die in de loop van vorig jaar de door hen verrichtte taken om allerlei redenen aan anderen hebben over moeten dragen.

Voor hen heeft het bestuur een gepast afscheidscadeau en dat zal persoonlijk bij hen aan huis worden overhandigd.

De ALV is bedoeld om het vorige kalender jaar af te sluiten. Het zou er dus om gaan het jaar 2019 even kort onder de loep te nemen. Nu de ALV niet fysiek door kan gaan zal onze nieuwe secretaris aan de hand van gegevens een kort verslag maken van wat er in 2019 allemaal is gebeurd en hoe we er financieel voor staan.

Het is nog maar de vraag of er begin volgend jaar een Nieuwjaars receptie kan worden gehouden.

Alles hangt af van de ontwikkelingen rond het Corona virus en of er op korte termijn eindelijk een vaccin beschikbaar komt.

De toekomst voorspellen is nooit een optie maar onder de huidige omstandigheden geheel onmogelijk, er komen ongetwijfeld vragen bij u op: wanneer gaat het gebouw weer open? Komt het wel in orde met mijn belasting aangifte volgend jaar?

Laten we niet al te zeer op de dingen vooruitlopen. Het belastingteam zal er alles aan doen om een manier te vinden om u ook onder deze omstandigheden van dienst te kunnen zijn.

 

Het bestuur zal u zoveel mogelijk via de website en het infoblad op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor onze vereniging.

 

Hou ondertussen de moed er in. Mochten er nog vragen zijn, u mag mij altijd bellen: 023 5651138.

 

Hartelijke groet,

 

Christine Veling

Voorzitter svhn

 

P.s. Dit bericht verschijnt erg laat op de website, debet hieraan is het feit dat de computer van de voorzitter ernstige kuren vertoonde en het bericht nooit de redactie heeft bereikt.

Onze nederige excuses hiervoor.