AUGUSTUS

Update vanuit het bestuur [Geschreven 19-7-20]

Goed nieuws en Minder Goed nieuws
Den lezer heil!


Namens het bestuur spreek ik de hoop uit dat het u allen goed gaat.
U krijgt het infoblad wederom in de bus, ditmaal wordt het weer door onze eigen bezorgers bij u aan huis geleverd.
Fijn heren, bij voorbaat hartelijk dank.
Er is goed nieuws en minder goed nieuws.
Het goede nieuws is dat er in de Jeugd van Gisteren weer meer beweging is gekomen.
De biljarters zijn eind juni weer begonnen tegelijk met de teken- en schilder-club.
Ook de sjoelclub heeft haar activiteit weer opgepakt.

[Het bestuur heeft op haar vergadering van 15 juli j.l. na rijp beraad besloten dat begin augustus de bridgeclubs op de dinsdag- en vrijdagmiddag weer mogen beginnen en naar aanleiding daarvan ook de klaverjasclub op de donderdagmiddag. (zie wijzigingen van bestuur op 24 juli 2020 onderaan.).
Echter, voor alle activiteiten geldt dat de regels van het protocol strikt in acht worden genomen.
Het protocol ligt ter inzage in de zaal; alvorens de zaal te betreden moet men zijn/haar handen ontsmetten met de daartoe aangebrachte alcohol dispenser vlak naast de ingang van de zaal. (Virus-Protocol JvG/SvHN) 
Er worden géén handen geschud en men blijft op 1,5 meter afstand van elkaar. Na afloop moeten alle tafels worden ontsmet met de daartoe aanwezige beschikbare middelen. Dit alles is een vereiste om deze activiteiten te kunnen laten plaatsvinden.

Wanneer men zich hier niet aan houdt, kan het bestuur besluiten om alles weer terug te draaien.
U draagt allen verantwoordelijkheid, voor uzelf maar ook voor elkaar.
Het is absoluut niet verstandig om de ernst van de zaak te bagatelliseren.
Daar moet een ieder zich goed van bewust zijn.

 

NU HET MINDER GOEDE NIEUWS.
Wederom is het voortbestaan van onze vereniging in gevaar. 
U heeft in vorige infobladen kunnen lezen dat onze penningmeester na twaalf jaar stopt met zijn werkzaamheden voor de vereniging. Als er voor het einde van het jaar zich geen opvolger aandient kunnen we doodeenvoudig niet verder. (Naar vacature penningmeester)

Ook de continuïteit van onze bus is in gevaar. 
Een viertal chauffeurs stopt ermee om persoonlijke redenen en er is dus een groot tekort aan chauffeurs ontstaan. Het bestuur doet een dringend beroep op alle leden om zich heen te kijken in de kennissenkring of er wellicht iemand is die graag rijdt en bereid is om af en toe in te springen. Hoe meer chauffeurs er beschikbaar zijn, hoe minder vaak men hoeft te rijden.
U leest er alles over verderop in dit infoblad! (Klik hier)

Onze Algemene Leden Vergadering (ALV), die oorspronkelijk op 22 april j.l. zou hebben plaatsgevonden, is verplaatst naar woensdag 28 oktober a.s.
Dit alles onder voorbehoud.
Want er is alom sprake van een tweede uitbraak van het Corona Virus en u zult het wel hebben gezien en gehoord op de tv, maar in ons omringende landen gaat het hier en daar weer de verkeerde kant op.

Het bestuur hoopt van harte dat een tweede golf ons bespaard zal blijven maar nog steeds geldt: 
zolang er geen vaccin is ligt het gevaar op de loer.
Rest mij nog u allen namens het bestuur een heel fijne Corona vrije zomer toe te wensen en tot ziens in de Jeugd van Gisteren.

 

Met hartelijke groet,

Namens het bestuur

Christine Veling

Voorzitter

HET CORONA-PROTOCOL vindt u bij [Bestuur/Documenten SvHN] of [HIER]

LAATSTE NIEUWS BESTUUR (24 JULI 2020)

Het bridgen en klaverjassen wordt tot onze spijt tot september uitgesteld.

De overige kleinschalige activiteiten,
zoals rummikub, 
sjoelen,
biljarten en 
tekenen/schilderen
kunnen voorlopig doorgaan.
(ZIE AGENDA VOOR MEER DATA)