JULI

Update vanuit het bestuur, dinsdag 30 juni 2020

 

Beste lezers en lezeressen,

 

Namens het bestuur spreek ik de hoop uit dat het u allen goed gaat.

 

Woensdag 24 juni j.l. heeft de minister president ons via de televisie weer toegesproken om ons van de stand van zaken  ten aanzien van het Corona virus op de hoogte te stellen.

Zijn conclusie was dat alles per 1 juli weer mag doorgaan mits de afstand van 1,5 meter in acht wordt genomen. Hotels, restaurants, bioscopen en theaters mogen weer gaan draaien,  sportwedstrijden met publiek mogen weer plaatsvinden. Er mag weer met het openbaar vervoer worden gereisd en ook mogen er gelukkig weer wat meer bezoekers in de verpleeghuizen komen.

Dat biedt weer wat perspectief ten aanzien van onze eigen activiteiten binnen het gebouw de Jeugd van Gisteren, hoewel het nog steeds moeilijk is je voor te stellen hoe je kunt klaverjassen,  bridgen of sjoelen met anderhalve meter afstand van elkaar. En dan moeten de voorwerpen die worden aangeraakt ook nog worden ontsmet. Een onmogelijke opgave!

 

Op onze bijeenkomst van 17 juni j.l. heeft u een protocol ontvangen. Het was fijn u allen weer eens te zien en het was goed dat we elkaar uitgebreid deelgenoot konden  maken van onze zorgen en ook van onze frustraties. De opkomst was geweldig, alle activiteiten waren vertegenwoordigd. We hebben het protocol samen doorgenomen en afgesproken dat, indien de activiteiten weer kunnen starten,  de begeleiders erop toe moeten zien dat de deelnemers zich aan de regels houden. Verderop in dit blad of op de website kunt u het protocol lezen! Deze regels blijven voorlopig van kracht!

 

Het bestuur van de SvHN en de voorzitter van de JvG hebben zich dinsdag 30 juni beraden over de mogelijkheden tot het opstarten van een aantal activiteiten,  bekeken wat er binnen ons gebouw mogelijk is. We weten dat u allen staat te springen om uw hobby weer op te pakken  en wij willen niets liever dan u hierin tegemoetkomen. Maar het blijft een lastige kwestie en we zijn verplicht ons aan de regels van het RIVM te houden.

 

We hadden een keuze gemaakt, maar na telefonisch overleg met de betreffende activiteiten begeleiders is toch besloten om de maand juli af te wachten om te zien wat het loslaten van alle restricties, op het houden van de 1,5 meter afstand na, tot gevolg heeft gehad , of het virus weer om zich heen heeft gegrepen of dat het geen enkele invloed heeft gehad.

De chauffeurs van de bus durven het ook nog steeds niet aan om te gaan rijden. Wij hebben daar alle begrip voor.

 

Wij hopen van harte dat deze ellendige toestand spoedig voorbij zal zijn en alles weer z'n normale gang zal kunnen gaan. We zullen helaas nog een poosje geduld moeten hebben.

Namens het bestuur wens ik u het allerbeste toe en tot spoedig horens

 

Met hartelijke groet,

Namens het bestuur

Christine Veling

Voorzitter

HET CORONA-PROTOCOL vindt u bij [Bestuur/Documenten SvHN] of [HIER]