Beste lezers en lezeressen,

Vandaag, woensdag 3 juni 2020, is het bestuur van de SvHN bijeengekomen om de stand van zaken in verband met de Coronacrisis en de gevolgen daarvan voor onze vereniging tot op heden te bespreken. Sinds de laatste update is er weer een en ander veranderd.

Landelijk:

Op 1 juni j.l. zijn de terrassen weer opengegaan voor een beperkt aantal mensen met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
Er mag weer worden gezwommen en gesport, zij het onder strenge voorwaarden.
We hebben allen op de televisie kunnen zien  hoe inventief en creatief de uitbaters van de verschillende restaurants en terrassen zijn als het erom gaat hun klanten weer te mogen ontvangen.

Het openbaar vervoer gaat weer normale diensten draaien maar wie er gebruik van wil maken moet verplicht een mondkapje op!

Lokaal:

In onze gemeente zijn vanaf  1 juni de dorpshuizen en wijk-en jongerencentra weer open gegaan voor een maximum van 30 personen inclusief de vrijwilligers.
Op 15 juni zal de daarmee opgedane ervaring worden geevalueerd.
Alle locaties dienen verplicht  protocollen op te stellen.

Het bestuur van de Sv-HN heeft ook een protocol opgesteld voor de gebruikers van het gebouw 'De Jeugd van Gisteren'.

Op 2 juni j.l. is het gebouw weer mondjesmaat toegangkelijk geworden voor de biljartclub, met niet meer dan 12 biljarters tegelijk onder leiding van de coordinator en met strenge handhaving van het (aan de hand van de richtlijnen van het RIVM ) opgestelde protocol.

Op maandag 8 juni gaat de teken- en schilderclub ook weer beginnen, met 6 deelnemers.


Om dit op verantwoorde wijze te kunnen realiseren heeft het bestuur van de Jeugd van Gisteren de tafels en stoelen in de zaal zodanig opgesteld dat de vereiste afstand van 1,5 meter gewaarborgd is.

In de hal van het gebouw hangt een dispenser met alcohol en iedereen die binnenkomt is verplicht zijn/haar handen eerst hiermee te reinigen.

 

Op woensdag 17 juni a.s. komen de activiteitenbegeleiders, op uitnodiging van het bestuur, om 10.00 uur bij elkaar om de situatie zoals die zich op dat moment voordoet te bespreken.  O.a. het protocol zal dan worden besproken.


 

Tenslotte:  de streefdatum voor het weer volledig hervatten van alle activiteiten in den lande en in het gebouw De Jeugd van Gisteren is 1 september; echter, niemand kan voorspellen hoe de zaken zich gaan ontwikkelen, want tussen nu, 3 juni, en 1 september ligt nog een lange tijd. We houden dus een slag om de arm.

We wensen u de moed en de kracht toe om het nog even vol te houden.

Met hartelijke groet,

Namens het bestuur

Christine Veling

Voorzitter