Vanaf heden (1 maart '20) is de ledenadministratie overgegaan van Ans Terpoorten-Lauret naar Folkert Weiland.

U kunt gewoon het mailadres ledenadmin(at)sv-hn.nl blijven gebruiken voor eventuele wijzigingen van uw gegevens.

Deze mail gaat nu naar Folkert Weiland.

Op een later moment krijgt u hierover meer informatie.

{webbeheerder}