Vanaf heden (1 december '22) is de ledenadministratie overgegaan van Folkert Weiland naar Albert van Driest.

U kunt gewoon het mailadres ledenadmin(at)sv-hn.nl blijven gebruiken voor eventuele wijzigingen van uw gegevens.

Op een later moment krijgt u hierover meer informatie.

{webbeheerder}