TERUGBLIK KERST INLOOPMIDDAG 2019

 

Op zaterdag 21 december 2019 was het dan zover: de eerste kerstinloop van de Stichting De Jeugd van Gisteren en de Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord was een feit.

Het idee is ontstaan in het brein van de penningmeester van de Jeugd van Gisteren, die vond dat wij, als seniorenvereniging, in het kader van het thema “eenzaamheid onder ouderen”, iets moesten organiseren voor eenzame ouderen in onze gemeente.

De SvHN heeft dat idee omarmd en er is begonnen met werven van gegadigden. Dit was het eerste samenwerkingsproject tussen de Stichting de JvG en de SvHN.

Uiteindelijk hadden zich in totaal 48 mensen opgegeven om op deze middag te komen en hoewel een klein aantal niet is verschenen, was de zaal toch redelijk gevuld.

De stemming zat er vanaf het begin al goed in. En de feestvreugde werd nog verhoogd door het geweldige accordeontrio dat bereid was om de kerstinloop van gezellige muziek te voorzien. Alle bekende, klassieke kerstliedjes passeerden de revue waarbij het publiek zich niet onbetuigd liet door enthousiast mee te zingen. Toen de accordeonisten op verzoek van een van de gasten het lied “ Que sera, sera” van Doris Day begonnen te spelen kwam de hele zaal los. De muzikanten was geen berg te hoog, geen rivier te breed. Hulde aan het ensemble “een vrolijke noot”, onder de bezielende leiding van de heer Henk Barbe, zijn partner Wil Ignatius en accordeoniste Joke Mulder.

De hele middag hebben zij de kerstinloop feestelijk en geheel belangeloos muzikaal omlijst.

Wij zijn hen dan ook zeer erkentelijk dat zij dit voor ons hebben willen doen.

De voetjes van de gasten gingen dan wel niet allemaal van de vloer, aan het enthousiasme van de organisatoren heeft het niet gelegen!

Aan het einde van de middag waren alle betrokkenen het erover eens dat de middag als geslaagd kon worden beschouwd en dat deze activiteit voor herhaling vatbaar is!

We hopen zo'n inloop dit jaar ook weer te organiseren. En ook hopen we dat er nog vele projecten zullen voortvloeien uit het samenwerkingsverband tussen de Stichting de JvG en de SvHN.

We kijken er met tevredenheid op terug!

Mede namens de Stichting de JvG,

Christine Veling

Voorzitter SvHN