Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD

Algemene Ledenvergadering 2020

VERVALLEN/LATER TIJDSTIP  en wel op woensdag 28-10-2020 Onder voorbehoud
woensdag 22 april 2020
Aanvang: 10:00 uur
Jeugd van Gisteren (Beemsterstraat 4)
DOCUMENTEN ALV VOOR VERGADERING 22 APRIL 2020
**De vergadering wordt verplaatst naar een later tijdstip.
Naar 28-10-2020
 
In het pfd_document staan alle gegevens voor de ALV 2020
1. @genda_ALV
2. Jaarverslag 2019
3. Verslag vergadering 28-4-2019
4. Financiële stukken 2019 en begroting 2020
 
U MOET U AANMELDEN VOOR DE ALV IVM DE CORONA-REGELS
Mail de voorzitter of bel 023 – 5651138
 

VOLMACHT ALV 2020

Wanneer u zelf niet aanwezig kunt zijn dan kan u een mede SvHN_lid een volmacht meegeven naar de vergadering om eventueel voor u te stemmen op de AVL van 2020.
[TERUG NAAR OVERZICHT]