Algemene Ledenvergadering 2019

woensdag 24 april 2019
Aanvang: 10:00 uur
Jeugd van Gisteren (Beemsterstraat 4)
1- ALV_agenda vergadering 24 april 2019
2- Verslag 2019 van secretaris
3- Notulen ALV 2018
4- Financieel;
- Begroting 2019
- Balans 2018
.


VOLMACHT ALV 2019

Wanneer u zelf niet kunt komen kunt u een mede lid van SvHN een volmacht geven om eventueel voor u te stemmen op de AVL van 2019.
[TERUG NAAR OVERZICHT]