Algemene Ledenvergadering 2018

woensdag 28 maart 2018
Aanvang: 10:00 uur
Jeugd van Gisteren (Beemsterstraat 4)
1- ALV_agenda vergadering 28 maart 2018
2- Verslag 2017 van secretaris
    - Financieel;
3- Begroting 2018
4- Balans 2017
.

* Notulen ALV 2017 (los)

VOLMACHT ALV 2018

Wanneer u zelf niet kunt komen kunt u een mede lid van SvHN een volmacht geven om eventueel voor u te stemmen op de AVL van 2018.
[TERUG NAAR OVERZICHT]