Algemene Ledenvergadering 2017

woensdag 1 maart 2017
Aanvang: 10:00 uur
Jeugd van Gisteren (Beemsterstraat 4)
- Agenda vergadering 1 maart 2017
- * Notulen ALV 2016 (los)
- Verslag 2016 van secretaris
- Financieel;
   - Begroting 2017
   - Balans 2016
.

VOLMACHT ALV 2017

Wanneer u zelf niet kunt komen kunt u een mede lid van SvHN een volmacht geven om eventueel voor u te stemmen op de AVL van 2017.
[TERUG NAAR OVERZICHT]