Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Ledenadministratie
Zorg & Welzijn
Coördinator Activiteiten
PR & Vormgeving