MEER voor SENIOREN
[Deel 7] SJOELEN

 

  SJOELEN

 

 

Iedere maand willen wij in het kort u kennis laten maken met een van de activiteiten die door de SvHN worden georganiseerd.
Wij doen dat aan de hand van 6 items.  [Tekst en foto's door: Ans van Saagsvelt]
[Geschreven: 08-2016]

 

Gezelligheid en goed opletten en goed tellen voor de scores/p>

 

Gezellig samen bezig zijn.

WELKE GROEP: SJOELEN

Woensdag van 13.30

 

WIE ZIJN DE COORDINATOREN?

De heer van Diest leidt al 13 jaar de sjoelers in goede banen, of eigenlijk moet ik zeggen in goede "bakken". Hij beschrijft Mevrouw Suze van Dijk als zijn rechterhand; zij assisteert hem met alle voorbereidingen en tijdens het spel. Jammer genoeg is zij, om gezondheidsredenen een poosje afwezig, maar hij hoopt dat ze weer gauw terugkomt. Beterschap Suze!

MET HOEVELEN ZIJN JULLIE?

Wekelijks komen er zo ongeveer 25 sjoelers, dames en heren en die hebben dan een heel prettige middag, waarbij het wedstrijdelement zeker niet ontbreekt, maar het toch gezellig is.

WAT DOEN JULLIE ZOAL?

Sjoelen is een echt Nederlands spel, dat vroeger ook veel in de huiselijke kring werd gespeeld.

De spelregels zijn eenvoudig, er wordt per persoon met 30 schijven gespeeld, die in drie beurten door 4 poortjes moeten worden geschoven Op deze poortjes staat een getal dat de score weergeeft. Een schijfje in elk poortje geeft weer een extra beloning. Er zijn natuurlijk nog meer regels, maar het is iets te veel om die hier te vermelden.

In de JvG staan bij het sjoelen 6 of 7 sjoelbakken opgesteld. Meer bakken gaat niet omdat meestal de koersballers ook hun ruimte nodig hebben. Dhr. van Diest streeft ernaar om 3 personen per bak te hebben. Het is mogelijk met 4 te spelen, maar dan moet je zo lang wachten voordat je weer "mag".

Spelen met steeds dezelfde deelnemers wordt hier ook vermeden. Voorafgaand aan het spel deelt Dhr. van Diest fiches met nummers uit, zodat je weet bij welke bak je mag staan, (die fiches vraagt hij overigens wel weer meteen terug).

De score wordt per week bijgehouden en aan de deelnemers toegestuurd. Per maand wordt dat getotaliseerd en dat wordt nooit vergeten. Zoals eerder gezegd de competitie is groot en iedereen vraagt om zijn briefje.

WAAROM ZOUDEN ANDEREN OOK MOETEN KOMEN?

Het is een leuk, toegankelijk spel, waarbij je, als je wilt en het nog gaat, lekker actief kan zijn. Maar zittend kun je het ook spelen en dat is belangrijk. je bent niet gauw uitgerangeerd.

UITNODIGING

Als u het ook eens wilt proberen, dan bent u hartelijk welkom, zoals gebruikelijk vooraf even laten weten dat u er interesse in heeft.

 

Heel hartelijk Welkom!

[MEER FOTO'S KLIK HIER]

[Lid worden? 

de bijdrage voor deelname aan diverse activiteiten is per jaar € 10 + € 15= € 25,-]

  

    [overzicht]