De komende maanden zullen velen van ons minder werken dan normaal als gevolg van het coronavirus. Wij dragen graag ons steentje bij door vrijwilligerswerk uit te voeren op  plekken waar dat in deze crisis het hardst nodig is!

Uw hulpvraag  kunt u stellen via de website www.blauwhelpt.nl
Lees de inleiding op www.sv-hn.nl BLAUW HELPT

N.a.v. bovenstaande heb ik contact gehad met Luc Aughuet van “Blauw Helpt” over een mogelijk interview over hun activiteiten. Niet alleen wil hij daaraan meewerken maar bood ook aan om met de vrijwilligers  van “Blauw Helpt” er voor te zorgen dat ons gedrukte INFOBLAD weer bij u in de brievenbus komt te liggen. Dat was voor ons een geschenk waar we enorm blij van werden.

Dank aan alle  bezorgers!


** Het interview is op de corona manier tot stand gekomen, dat wil zeggen per mail de vragen en antwoorden. Ook ontvingen wij daarbij mooie foto’s zoals u kunt zien.

  

Wie bent u en welke functie heeft u als u wel bij KLM werkt.

Ik ben Luc Aughuet, 34 jaar oud, wonende te Utrecht en gezagvoerder bij KLM Cityhopper.

Kunt u ons vertellen hoe jullie er toegekomen zijn om “Blauw Helpt” op te zetten?

Toen begin maart de corona-crisis Nederland raakte, viel vrijwel direct de luchtvaart stil. Zodoende zat ik  bijna de  hele week thuis en zagen we hoe anderen in ons land heel hard geraakt werden. Met name van zorgverleners en ouderen werd veel gevergd. Graag wilde ik iets terug doen en veel collega’s deelden dat gevoel. Toen hebben we met een groepje piloten en een purser ‘Blauw Helpt’ opgericht.

Hoeveel vrijwilligers van KLM worden ingezet?

We hebben inmiddels 1800 vrijwilligers die zich, op persoonlijke  titel, inzetten voor hun omgeving. Daarvan wonen er zo’n 60 in Hoofddorp/Badhoevedorp/Vijfhuizen.


Hoe doen jullie de coördinatie wat betreft vrijwilligers en hulpvragen?

We krijgen alle hulpvragen digitaal binnen en zullen dan inventariseren waar precies behoefte aan is en of wij daarbij kunnen helpen. Voor ons is het belangrijk dat het een corona-gerelateerd probleem is. Ook kijken we ernaar of we geen ‘business’ bij andere ondernemers weghalen door ons vrijwilligerswerk. Mocht u wat klussen in huis gedaan willen hebben, zullen wij een klusjesman aanraden, maar mocht u bijvoorbeeld geen boodschappen meer durven doen, of mist u door de corona-maatregelen contact, dan zijn wij er voor u! We vinden dan snel een geschikte vrijwilliger die in de buurt woont en koppelen hem/haar aan u.

Welke hulpvragen komen er zoal bij jullie binnen?

De hulpvragen zijn zeer divers, van bovengenoemde voorbeelden tot het bieden van huiswerkbegeleiding aan jongeren, het hondje uitlaten van een dame op leeftijd, of het verzorgen van activiteiten voor ouderen of mensen met een beperking die begeleid wonen. We nemen uiteraard de RIVM-regels in acht.

Kunnen jullie het allemaal goed aan, jullie hebben ongetwijfeld ook jullie zorgen over werk en inkomen?

Als ik namens mezelf spreek kan ik het allemaal goed aan m.b.t. zorgen over mijn baan. Het zijn zeer onzekere tijden, maar we kunnen hopelijk collectief de pijn dragen en deze storm gezamenlijk doorstaan.  De werkzaamheden voor ‘Blauw Helpt’ zijn een hele goede afleiding. We zijn dagelijks met positieve dingen bezig. Vrijwilligers zijn enthousiast, mensen worden blij van alle hulp en KLM steunt ons waar mogelijk.

Kunt u misschien wat voorbeelden geven van hulp die jullie geven?

KLM had onlangs, wegens de beperkte houdbaarheid, een hoop producten over. Denk aan muffins, snacks, toetjes en dranken. We hebben daar meerdere leuke acties van kunnen doen. Onze vrijwilligers hebben 6000 ‘traktatie-tasjes’ samengesteld en die hebben we uitgedeeld aan hulpdiensten (politie/brandweer/ambulance) in met name de randstad. Ook bij GGZ-instellingen en alle intensive cares in Nederland zijn we langs geweest. De reacties op ons kleine gebaar waren hartverwarmend.

Op kleine schaal zijn we ook aanwezig. 
Zo gaat stewardess Nicole elke week bij Jan langs, een oudere man die zich wegens de corona-maatregelen erg eenzaam voelde.

Tot hoelang gaan jullie door met “Blauw Helpt”?

Aangezien de luchtvaart waarschijnlijk als laatste sector zal herstellen, kunnen wij nog wel een tijdje doorgaan met het bieden van vrijwilligerswerk. Wel hopen we uiteraard dat alle ongemakken die corona met zich meebrengt snel afnemen en dat wij ons werk in de lucht weer kunnen oppikken. Tot die tijd helpen we u graag een handje op de grond! 

Luc, hartelijk dank dat u even de tijd hebt genomen voor dit interview en daarmee een inkijkje hebt    gegeven in jullie  activiteiten. Dank ook aan alle vrijwilligers van “Blauw Helpt”

Hieronder foto's van activiteiten