Beste mensen van de seniorenorganisaties en vrijwillige hulpdiensten,

 

Op de valreep van het “oude” jaar 2021  naar het nieuwe jaar 2022 nog wat informatie,

waarvan de gemeente Haarlemmermeer denk dat het interessant kan zijn voor de vrijwilligers en de leden van SV-HN.nl.

 

Wist u dat:

1: Bij een laag inkomen en bijzondere kosten die u niet kunt betalen wellicht ondersteuning mogelijk is?

2: Ook op de digitale Sociale Kaart van Haarlemmermeer onder meer informatie over toeslagen en bijdragen,

3: Ook Haarlemmermeer is aangesloten bij de website https://www.ikwilvervoer.nl/  ,

  • zodat alle lokale vervoersmogelijkheden in beeld komen?  
  • Neem een kijkje.

4: Op de website van Haarlemmermeer voor Elkaar nog een decemberkalender met aardigheidjes als dank voor vrijwillige inzet beschikbaar staat?

Zie https://www.haarlemmermeervoorelkaar.nl/decemberkalender-2021

5: De Vrijwilligerscentrale ook in 2022 een bezoekje wil brengen met de zgn. Frisse Blikken Tour

Ondanks de strengere maatregelen en minder ontmoetingsmogelijkheden wens ik u fijne dagen toe en alle goeds voor het nieuwe jaar.

 

Met vriendelijke groet, 

mw. H. (Hilda) Stevens-van Steenis 

Beleidsadviseur cluster Samenleving, Sport en Cultuur

Tel . 0900-1852

Doorkiesnummer 023-5676158

Mobielnummer: 06-48364690


Raadhuisplein 1
Postbus 250 
2130 AG Hoofddorp
www.haarlemmermeer.nl

Werkdagen: di, wo, do

Volg ons op: