VERSLAG
jaarlijkse vrijwilligersmiddag

           Vrijwilligersmiddag 2016

Op 17 september heeft SvHN samen met de Stichting JvG hun vrijwilligers uitgenodigd voor  gezellig samenzijn om hen te bedanken voor hun tomeloze inzet in het afgelopen jaar. Temeer waardering omdat het toch een overgangsjaar was van Anbo naar SvHN. Niet alles ging altijd zo als gewend was maar toch werden de schouders er onder gezet om samen er voor te zorgen dat  de activiteiten door konden gaan. Wat is het belangrijk dat wij samen vele senioren uit de Haarlemmermeer een plek kunnen   bieden om samen te komen.

BEDANKT
alle vrijwilligers!

[meer foto’s in ons fotoboek op de website]

 

Verslag vrijwilligersmiddag

‘Liane den Haan van de Anbo vind spelletjes oubollig, maar dat vinden wij niet, ’ zei SvHN voorzitter Diny Bloemendaal in haar welkomstwoord op de vrijwilligersmiddag op 17 september, ‘en mede daarom hebben wij eind vorig jaar onze eigen ‘Seniorenvereniging Haarlemmermeer Noord’ opgericht.’ Zoals bekend heeft het bestuur er keihard aan gewerkt om de nieuwe seniorenvereniging van de grond te krijgen. En dat is zeker gelukt: het ledenaantal in Haarlemmermeer noord bedraagt op dit moment al meer dan 1100.

Maar omdat de vereniging niet kan bestaan zonder de vele vrijwilligers, kregen de 100 aanwezigen namens het bestuur een feestelijke zeer geslaagde en keurig geserveerde lunch aangeboden. De sfeer was meteen heel gezellig en nodigde uit tot bijpraten.

De vrijwilligers helpen onder andere met het regelen en coördineren van de vele activiteiten, ze brengen het blad ‘Meer-Senioren’ rond of ze rijden op de bus, ‘De S Bus’, die inmiddels de nieuwe   logo’s heeft gekregen en waarvoor ook een plek is gereserveerd voor de deur van ‘De Jeugd van Gisteren’. 

De logo’s van zowel de SvHN als     De S Bus zijn ook terug te vinden op een speciaal ontworpen tas die alle vrijwilligers mee naar huis kregen. Hierin waren bovendien een sleutelhanger en pen met logo te vinden. Zo was de verrassing compleet na een geslaagde middag.